Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 14. 11. do 21. 11. 2021 - 46. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
14. 11.
33. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Miluši Růžičkovou, živou a zemřelou rodinu Růžičkovu a Svobodovu
Pondělí
15. 11.
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Úterý
16. 11.
sv. Markéty Skotské Dnes mše sv. není
Středa
17. 11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 17:00
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinou Habešovu, Suchnovu a dvoje rodiče.
Čtvrtek
18. 11.
čtvrtek 33. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za Marii Václavkovou a dvoje rodiče
Pátek
19. 11.
pátek 33. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za Marii a Františka Hobzovy, přízeň, Marii Kotrbovou, manžela, Augustina Školaře, rodiče, na poděkování za 33 let společného života a za duše v očistci
Sobota
20. 11.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za Miloslava Svobodu, živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Dufkovu
Neděle
21. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:00
Rokytnice
Za farníky
  • Před Slavností Ježíše Krista Krále bude opět 40 hodinová adorace. A to v pátek a sobotu 19. 11. a 20. 11. Zapisování na adorační službu je pod věží. 
  • Už se několik týdnů modlíme za synodu a v těchto dnech vstupujeme do další části. Jednotlivé skupinky ve farnosti se mají ve třech setkáních (listopad, prosinec, leden) zamýšlet nad jedním z deseti témat. Osloveny budou již existující skupiny MM, mládež, farní rada. Kdo byste chtěl vytvořit vlastní skupinku - je to též možné. Farním koordinátorem synodálního procesu je Janča Štefánková, která dané skupiny osloví. Nebojte se též na ni s jakýmkoli dotazem obrátit.
  • Zvukař Radia Proglas Ladislav Kubišta se u mě připravuje na svátost křtu. Společně jsme se domluvili, že všechny obřady s tím spojené prožije tady v Rokytnici. První důležitý krok před křtem je vstup do katechumenátu, který proběhne na 1. neděli adventní. Přál bych si, abyste jej přijali mezi sebe, abyste se pro něj stali rodinou, aby se tu cítil jako doma. 

1) Stejně jaké minulý rok si věřící může vybrat pro získání odpuštění trestů za hříchy zemřelých jiných osm dní v měsíci listopadu a nemusí být po sobě jdoucí. Stejně jako v dušičkovém týdnu je nutná: modlitba za zemřelé na hřbitově, svátost smíření (v rozmezí několika dnů), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání, modlitba na úmysl papeže.
2) Stejně jako minulý rok se věřící, který nemá možnost návštěvy kostela a hřbitova může modlit doma a získat odpuštění trestů za hříchy zemřelých za těchto podmínek: v duchu se připojit k těm, kteří se modlí na hřbitově, zřeknou se jakéhokoliv hříchu a mají úmysl splnit, jakmile to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, přijetí eucharistie a modlitba na úmysl papeže), když se před jakýmkoliv zobrazením Pána Ježíše Krista nebo Panny Marie zbožně pomodlí modlitby za zemřelé, nebo vykonají skutek milosrdenství a obětují přitom dobrotivému Bohu bolesti nebo nesnáze svého života.

Zpovídání: (30 min. před mší sv.)
- čtvrtek 18. 11. 17:30 - 19:00 při adoraci