Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 29. 05. do 05. 06. 2022 - 22. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
29. 05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
30. 05.
památka sv. Zdislavy Dnes mše sv. není
Úterý
31. 05.
svátek Navštívení Panny Marie 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Kostelníkovu, Vejmelkovu a Trnkovu
Středa
01. 06.
památka sv. Justina, mučedníka 18:00
Chlístov
Za rodiče Havelkovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
02. 06.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 19:15
Rokytnice
ADORACE
Pátek
03. 06.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 15:00
Rokytnice
ADORACE
18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
04. 06.
sobota 7. velikonočního týdne 07:30
Rokytnice
Za rodiče Machovcovy, Stoklasovy, Vejmelkovy a Mezerovy, za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci a za požehnání pro rodiny
Neděle
05. 06.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00
Rokytnice
Za farníky
  • V Chlístově ve středu 06. 06. bude zpovídání od 17:00. Adorace zakončená svátostným požehnáním bude po mši sv.
  • V pátek je první pátek budu navštěvovat nemocné. Od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření.
  • V pátek pokračujeme v přípravě dětí a rodičů na první sv. přijímání a zpověď.
  • V sobotu 04. 06. ve 12:00 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Michal Špaček a Monika Václavková.
  • I když se blíží Slavnost Svatého Ducha, letos se pomalinku posuneme k tomu, aby pouť farnosti byla na patrona farnosti tedy sv. Jana Křtitele, který bylo doposud opomíjen. Letos tedy více oslavíme patrona farnosti sv. Jana Křtitele a to v neděli 26. 6. 
  • Přihlašujte se na farní tábor "DOVOLENÁ SNŮ", který se uskuteční v termínu 17. 07. - 23. 07. 2022. Přihlašování a další informace jsou na stránkách farnosti.
  • Poslední příležitost se přihlásit na soustředění se scholičkou. Přihlášky u Veroniky Velebové a v sakristii.

Zpověď:
- Chlístov středa 01. 06. od 17:0
- Rokytnice čtvrtek 02. 06. od 19:15 - 20:00 (při adoraci).
- Rokytnice pátek 03. 06. 15:00 - 17:50 
- 30 minut před mší sv.
- Dle individuální domluvy