Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 16. 05. do 23. 05. 2021 - 20. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16. 05.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
17. 05.
pondělí 7. velikonočního týdne Dnes mše sv. není
Úterý
18. 05.
sv. Jana I., papeže a mučedníka Dnes mše sv. není
Středa
19. 05.
středa 7. velikonočního týdne 18:00
Chlístov
Za rodiče Habešovy, syna Františka, živou a zemřelou rodinu Matyášovu a Granátovu
Čtvrtek
20. 05.
památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze 05:00
Rokytnice
SMÍRNÁ ADORACE
18:00
Rokytnice
Za odpuštění hříchů, na smír za křivdy z minulosti a za ochotu k odpuštění
19:00
Rokytnice
ADORACE
Pátek
21. 05.
svátek Výročí posvěcení katedrály 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou a Šamanovou
Sobota
22. 05.
sobota 7. velikonočního týdne 07:30
Rokytnice
Na poděkování za 90 let života, za živou a zemřelou rodinu a celý rod
Neděle
23. 05.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10:30
Rokytnice
Za živé a zemřelé farníky, fundátory, donátory, dárce a dobrodince farnosti

- Přijímání Pána Ježíše v Eucharistii bude naposledy tuto neděli od 10:00 do 10:30.
- Na mše sv. již není třeba se rezervovat. Dodržujeme ale 2m rozestupy, využíváme všechny volné prostory kostela, máme respirátory nebo chirurgické roušky, desinfikujeme se ruce.
- Ve čtvrtek 20. 5. je výroční den justiční vraždy P. Jana Buly. V 05:00 smírná adorace, večerní mše sv. v 18:00.
- Slavnost Ducha Svatého oslavíme mší sv. před kostelem v 10:30. Prosím o pomoc s lavičkami a chystáním mše sv. cca v 07:15. Po Svatém Duchu skončí podávání sv. přijímání v neděli a vysílání mší sv. ve všední den. V neděli 13. 6. a 27. 6. budou opět nedělní mše sv. v Chlístově.
- Májové pobožnosti vždy po mši sv.
- Jste zváni na Svatodušní večer chval, který proběhne v sobotu před Sv. Duchem od 18:00.
- V neděli 30. 5. v 13:00 uzavře v našem kostele církevní sňatek Dominik Jeleček a Martina Klodová. Kdyby někdo věděl o překážkách tohoto zamýšleného manželství, ať o tom informuje duchovního správce.
- V plánu je první sv. přijímání, které by letos mělo být v neděli 26. 9. při mši sv. v 10:30. Přihlašovací formulář bude během tohoto týdne na stránkách farnosti. Podrobnosti pak budou odeslány rodičům na email.
- Je možné se přihlásit na farní tábor, který se bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7.
 Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.

Zpovídání:
čtvrtek 20. 5. od 19:00 do 20:30 při adoraci (pokud bude zájem i déle)
pátek 21. 5. od 11:00 do 12:00 a po mši sv. od 19:00 do 20:30 (pokud bude zájem i déle)