Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 07. 01. do 14. 01. 2024 - 02. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
07. 01.
svátek Křtu Páně 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Jana a Marii Dobešovy, oboje rodiče, sourozence, rodinu Slavíčkovu a duše v očistci
 
Pondělí
08. 01.
pondělí 1. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za rodiny a děti v naši farnosti a za zachování lásky, úcty a věrnosti v manželstvích
Úterý
09. 01.
úterý 1. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
10. 01.
středa 1. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Čtvrtek
11. 01.
čtvrtek 1. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Pátek
12. 01.
pátek 1. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Cejpkovu, děti a za duše v očistci
Sobota
13. 01.
sobotní mše s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za Jaromíra Božejovského, dvoje rodiče a duše v očistci
Neděle
14. 01.
2. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Karla Čermáka, celou živou a zemřelou rodinu
  • Děkuji všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostela, zpěvu a hraní, taktéž úklidu.
  • Děkuji rovněž za příspěvky do Tříkrálové sbírky - Svatoštěpánské koledování přineslo 3595,- Kč
  • Na Nový rok je zvykem ohlásit ekonomickou situaci farnosti a křty, svatby a pohřby... Dejte mi prosím čas do konce ledna.
  • Po mši sv. jste zváni na farní kavárnu. 
  • Příští sobotu 13. 01. budu navštěvovat druhou skupinu nemocných. 
  • Je otevřeno zapisování na období leden až 17. 02. Další období bude až s novým rozvrhem.