Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 05. 09. do 12. 09. 2021 - 36. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
05. 09.
23. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
06. 09.
pondělí 23. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
07. 09.
sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka Dnes mše sv. není
Středa
08. 09.
svátek Narození Panny Marie 18:00
Chlístov
Za rodiče Havelkovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
09. 09.
středa 23. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Na poděkování za 70 let života s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Pátek
10. 09.
pátek 23. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Marii Svobodovu, živou a zemřelou rodinu
Sobota
11. 09.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Na poděkování za Jeníčka, Sofinku, Patrička, a 20 let společného života
Neděle
12. 09.
24. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za rodiče Hrůzovy a Bobkovy, živou a zemřelou rodinu
  • Malý festival loutky zve na divadelní představení Divadla Na Cestě 1, které předvede pohádku O Jeníčkovi a Mařence. Hraje se od 09:30 v sále na faře. Připravena je také malá snídaně.
  • V sobotu 18. 09. ve 12:00 hodlají uzavřít církevní sňatek Pavel Blažek a Eliška Rajtmajerová. Pokud by někdo věděl o překážce tohoto zamýšleného manželství, ať je sdělí duchovnímu správci. Vyprošujme snoubencům hojnost darů Ducha Svatého pro jejich životní cestu.
  • V neděli 26. 9. bude v naší farnosti první sv. přijímání dětí. Mše sv. bude v 10:30.
  • Taktéž v neděli 26. 9. bude Večer chval od 18:00. Je možnost se též u mě přihlásit do modlitební skupinky, která by na Večeru chval měla na starosti vedení modlitby při chválách, čtení z Písma atd.
  • Pod věží jsou k dispozici "Evangelia na každý den 2022". Hotovost 100,- Kč prosím dejte do košíku. Při platbě na účet uveďte jen a pouze: "dar farnosti".

Zpovídání:
(vždy 30 min. před mší sv.)
- čtvrtek 09. 09. od 18:30 do 20:00 při adoraci