Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 4. 4. do 11. 4. 2021 - 14. týden

neděle 4. 4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Kostel Rokytnice 08:00

Za farníky

pondělí 5. 4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Kostel Rokytnice 09:00

Za Boží milosrdenství pro Marii Bohmovou a dva manžele

úterý 6. 4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Proglas 18:00

Mše na Proglasu

středa 7. 4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Kaple Chlístov 18:00

Za živou a zemřelou rodinu Hořínkovu, Havelkovu, Jůzovu a duše v očistci

čtvrtek 8. 4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Kostel Rokytnice 18:00

Za Marii Nováčkovu, živou a zemřelou rodinu

19:00

ADORACE

pátek 9. 4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Kostel Rokytnice 18:00 Za Janu Štorkovu, dvoje rodiče a duše v očistci
sobota 10. 4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Kostel Rokytnice 07:30

Za Cyrila Nováčka, manželku a dvoje rodiče

neděle 11. 4. 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ)
Kostel Rokytnice 08:00

Za farníky


- Přijímání Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00. Bude možnost nechat si požehnat pokrmy.
- Mše sv. na Velikonoční pondělí od 09:00, přenášená Radiem Proglas.
- Příští neděli - neděle Božího milosrdenství - bude udělování pomazání nemocných. Jak ve mši sv., tak i při podávání sv. přijímání. 
- V pátek 9. 4. budu navštěvovat nemocné. Po večerní mši sv. bude adorace, jako na první pátek.
- Mše sv. z Chlístova jsou přenášené na facebookovém profilu farnosti.

- Je možné se přihlásit na farní tábor, který bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7. Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.
- Na mši nosíme chirurgické roušky nebo respirátory, dodržujeme rozestupy (rodina sedí spolu, ostatní, kde je nejvíc volného místa), desinfikujeme si ruce, hromadně nezpíváme a pozdravení pokoje se mezi nečleny rodiny děje vzájemnou úklonou. Buďme opatrní a ohleduplní k ostatním. Pokud cítíte, že vám není úplně dobře zůstaňte, prosím, doma.

Zpovídání:
čtvrtek 8. 4. od 19:00 do 21:00 při adoraci
pátek 9. 4. od 15:00 do 18:00 při adoraci