Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 09. 10. do 16. 10. 2022 - 41. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
09. 10.
28. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd. Za ustavující schůze zastupitelstev obcí našich farností a za správnou volbu starostů a starostek s prosbou o vedení Duchem svatým.
10:30
Horní Újezd
Za rodiče Dokulilovy, Kouřílkovy a celou přízeň
Za Marii a Bohumila Brabencovy, dvoje rodiče, sourozence a ke cti sv. Judy Tadeáše
Pondělí
10. 10.
pondělí 28. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
11. 10.
sv. Jana XXIII., papeže Dnes mše sv. není
Středa
12. 10.
sv. Radima, biskupa Dnes mše sv. není
Čtvrtek
13. 10.
čtvrtek 28. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Pátek
14. 10.
sv. Kalista I., papeže a mučedníka Dnes mše sv. není
Sobota
15. 10.
památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve Dnes mše sv. není
Neděle
16. 10.
29. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Emilii a Leopolda Krištofovy, dceru a jejich rodiny
  • V neděli 23. 10. od 18:00 jste zváni na další Večer chval.
  • První setkání Farní kavárny po nedělní mši sv. bude v neděli 6. 11. po mši sv. Kdo by rád pomohl s touto aktivitou, která vzešla ze synodních skupinek, ať se přihlásí Anetce Slatinské nebo Janče Štefánkové.
  • V neděli 6. 11. bude také společenství na faře od 18:00. 
  • Hodiny náboženství pro druhý stupeň budou probíhat druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 09:00 na faře v Rokytnici. První hodina náboženství se uskuteční 12. 11. 2022 v 09:00. Přihlašování přes Google formulář na stránkách.
  • Večerní společenství Modliteb matek, které se schází každé pondělí ve 20.00 hodin nabízí možnost připojit se k tomuto společenství. Bližší informace u Janči Štefánkové.
  • Na webových stránkách farnosti je odkaz na podcast, který si pak můžete pustit. Nezapomeňte v podcastových aplikacích dát "odebírat".
  • Je možnost si na farní zahradě před školou otrhat jablka. 

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- dle individuální domluvy