Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 10. 1. do 17. 1. 2021 - 02. týden

neděle 10. 1. svátek Křtu Páně
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 11. 1. pondělí 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 12. 1. úterý 1. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
středa 13. 1. nezávazná památka sv. Hilaria, biskupa a učitele církve
Kaple Chlístov 17:00 Na poděkování za 85 let života, za pomoc při všech životních obtížích s prosbou o dar zdraví pro celou rodinu a dar víry pro všechny děti
čtvrtek 14. 1. čtvrtek 1. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Za živou a zemřelou rodinu Žampovu, Trnkovu, Vejmelkovu a Kostelníkovu
pátek 15. 1. pátek 1. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Za živou a zemřelou rodinu Jányovu, Bartákovu a Štorkovu
sobota 16. 1. sobota 1. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Za Josefa Václavka, manželku, živou a zemřelou rodinu
neděle 17. 1. 2. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00 a zároveň si odnést posvěcenou vodu, křídu a kadidlo.

- Ve čtvrtek po mši sv. bude adorace do 20:00 s možností slavit svátost smíření.

- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv. V neděli je možnost se účastnit mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků či pomocí domácí bohoslužby.

- Letos nebude tradiční koledovaní dětí při Tříkrálové sbírce, ale zapečetěné pokladničky budou v Jednotě a v potravinách u Maloušků a to do 18. 1. 2021. Sbírka probíhá i v Chlístově nebo i v Kojeticích a Újezdě, Římově, také do konce příštího týdne.
- Přispívat je možné letos i On-line na stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo prostřednictvím DMS.

- Svátost smíření v tomto týdnu:
Čtvrtek 14. 1. od 18:00 do 20:00, při adoraci
Pátek 15. 1. od 10:00 do 12:00

- Hledají se zájemci na modlitbu růžence před mší sv. Je v plánu vytvořit rozpis služeb.

- Je ještě několik volných úmyslů, jak v Rokytnici, tak i v Chlístově, kdo by měl zájem v měsíci leden až březen, ještě mi můžete napsat. Pokud jsem se někomu neozval zpět, dejte mi prosím též vědět.