Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 18. 7. do 25. 7. 2021 - 29. týden

neděle 18. 7. 16. neděle v mezidobí
Kaple Chlístov 10:30 Za rodiče Habešovy, syna Františka a duše v očistci
Kostel Rokytnice 08:00

Za farníky

pondělí 19. 7. pondělí 16. týdne v mezidobí
Dnes mše sv. není
úterý 20. 7. nezávazná památka sv. Apolináře, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 21. 7. středa 16. týdne
Kaple Chlístov 18:00 Za Pavla Svobodu živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Šulcovu
čtvrtek 22. 7. svátek sv. Marie Magdalény
Kostel Rokytnice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Vidlákovu a Jelečkovu
18:30

Adorace

pátek 23. 7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
Kostel Rokytnice 18:00 Za zemřelou rodinu Doležalovu a Machovcovu a živou rodinu
sobota 24. 7. sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Prosba o vedení a Boží požehnání pro snoubence
neděle 25. 7. 17. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00

Za farníky


- Biskupství brněnské pořádá kurz "Dobrovolník v pastorační péči, ve zdravotnictví a v sociálních službách." Přihlášky na dobrovolnikpp@gmail.com. Více informací na plakátku.
- Je možnost už teď nabídnout svůj čas a přidat se k dobrovolníkům, kteří navštěvují domovy seniorů pod hlavičkou Oblastní Charity Třebíč. Více info. plakátek. Kontaktní osoba: Janča Štefánková
- V sobotu 7. 8. hodlají uzavřít církevní sňatek v kapli v Chlístově Marek Veleba a Lucie Růžičková. Pokud by někdo věděl o překážce k uzavření tohoto zamýšleného manželství, ať ji sdělí duchovnímu správci. Jinak snoubencům vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého.
- Pod věží je zapisovací arch "Evangelium na každý den" pro rok 2022, uveďte prosím jméno a počet kusů. Zapište se prosím do 31. 7.
- Zároveň je pod věží průzkum zájmu o farní pouť do Mariazell, která by se uskutečnila 2. 10. Zapište se prosím do 25. 7. Závazné přihlášení by proběhlo začátkem září.

Zpovídání:
- čtvrtek 22. 07. od 18:30 do 20:00 při adoraci