Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 12. 11. do 19. 11. 2023 - 46. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
12. 11.
32. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Anežku a Miroslava Hruškovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za Josefa a Marii Vechetovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň
Pondělí
13. 11.
památka sv. Anežky České, panny 18:00
Chlístov
Za těžce nemocného, požehnání pro celou jeho rodinu, za všechny trpící na duši i na těle a za duše v očistci
Úterý
14. 11.
úterý 32. týdne v mezidobí 07:30
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu, Špačkovu a Rybkovu
Středa
15. 11.
sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Čtvrtek
16. 11.
čtvrtek 32. týdne v mezidobí 18:00
Horní Újezd
( volná intence )
Pátek
17. 11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 18:30
Rokytnice
Na poděkování za 35 let společného života s prosbou o požehnání a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Sobota
18. 11.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Na poděkování za 30 let krásného a radostného manželství s prosbou o požehnání do dalších let a pro celou rodinu
Neděle
19. 11.
33. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za zemřelou a žijící rodinu Jana Mézla, rodiče a duše v očistci
  • V sobotu 18. 11. od 09:00 bude na faře náboženství pro druhý stupeň.
  • V neděli 19. 11. v 18:00 společenství dospělých na faře.
  • Od pátku 24. 11. do soboty 25. 11. bude čtyřicetihodinová adorace před Slavností Ježíše Krista Krále. Zapisovací arch je pod věží.
  • V sakristii a na farních stránkách je k dispozici nový rozpis služby modlitby růžence.