Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 23. 5. do 30. 5. 2021 - 21. týden

neděle 23. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Kostel Rokytnice 10:30 Za živé a zemřelé farníky, fundátory, donátory, dárce a dobrodince farnosti
14:30 Svátostné požehnání
pondělí 24. 5. památka Panny Marie Matky Církve
Dnes mše sv. není
úterý 25. 5. nezávazná památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
středa 26. 5. památka sv. Filipa Neriho, kněze
Kaple Chlístov 18:00 Za Jaroslava Štveráčka a duše v očistci
čtvrtek 27. 5. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Kostel Rokytnice 18:00 Za Jana Prokopa, živou a zemřelou rodinu Prokopovu
19:00 ADORACE
pátek 28. 5. pátek 8. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00 Za Marii Václavkovou, živou a zemřelou rodinu
sobota 29. 5. sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Za Marii Böhmovou a dva manžele
neděle 30. 5. SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- Na mše sv. již není třeba se rezervovat. Dodržujeme ale rozestupy, využíváme všechny volné prostory kostela, máme respirátory nebo chirurgické roušky, desinfikujeme se ruce. Končí také vysílání mší sv. ve všední den. Vysílání v neděli bude pokračovat.
- Dnes odpoledne v 14:30 bude svátostné požehnání. 
- V neděli 13. 6. a 27. 6. budou opět nedělní mše sv. v Chlístově.
- Májové pobožnosti vždy po mši sv. ve všední den.
- V neděli 30. 5. v 13:00 uzavře v našem kostele církevní sňatek Dominik Jeleček a Martina Klodová. Kdyby někdo věděl o překážkách tohoto zamýšleného manželství, ať o tom informuje duchovního správce.
- V plánu je první sv. přijímání, které je plánována na neděli 26. 9. při mši sv. v 10:30. Přihlašovací formulář už je na stránkách farnosti. Podrobnosti pak budou odeslány rodičům na email.
- Blíží se nám také slavnost Těla a Krve Páně. Letos bude ve čtvrtek 3. 6. v 18:00 s následným eucharistickým průvodem. 
- Je možné se přihlásit na farní tábor, který se bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7.
 Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.

Zpovídání:
čtvrtek 27. 5. od 19:00 do 20:30 při adoraci