Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 30. 05. do 06. 06. 2021 - 22. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
30. 05.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
31. 05.
svátek Navštívení Panny Marie Dnes mše sv. není
Úterý
01. 06.
památka sv. Justina, mučedníka Dnes mše sv. není
Středa
02. 06.
středa 9. týdne v mezidobí 17:00
Chlístov
Adorace a zpovídání
18:00
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Zerzánkovu a Cardovu
Čtvrtek
03. 06.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 18:00
Rokytnice
Za živé a zemřelé farníky, fundátory, donátory, dárce a dobrodince farnosti
Pátek
04. 06.
pátek 9. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 15:00
Rokytnice
Adorace a zpovídání
18:00
Rokytnice
Za rodiče, živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Bohmovu
Sobota
05. 06.
památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 07:30
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Musilovu a Dejmkovu
Neděle
06. 06.
10. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky

- Dnes ve 13:00 nás čeká svatba Dominika Jelečka a Martiny Klodové, vyprošujme jim hojnost Božího požehnání a sílu Ducha Svatého.
- Ve čtvrtek nás čeká Slavnost Těla a Krve Páně s následným eucharistickým průvodem. 
- V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné, adorace s možností slavit svátost smíření od 15:00.
- V pátek po večerní mši sv. (cca v 19h) informační setkání rodičů před přípravou na 1. sv. přijímání.
- Stále je možné se přihlásit na farní tábor, který se bude konat od neděle 25. 7. do soboty 31. 7.
 Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.

Zpovídání:
Středa 2. 6. od 17:00 - Chlístov
Pátek 4. 6. od 15:00 při adoraci