Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 31. 12. do 07. 01. 2024 - 01. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
31. 12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii a Augustina Němcovy, dvoje rodiče, dceru a zetě a za duše v očistci
23:55
Rokytnice
ADORACE s požehnáním do nového roku pro všechny obce našich farností 
Pondělí
01. 01.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 08:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Štěpánku a Jaroslava Vechetovy, dvoje rodiče, sourozence s rodinami a za duše v očistci
Úterý
02. 01.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve 18:00
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Škrdlovu, Kopečkovu a přízeň
Středa
03. 01.
Nejsvětějšího Jména Ježíš 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Slatinských, Nováčkovu, Molnárovu, Novákovu a za duše v očistci
Čtvrtek
04. 01.
čtvrtek 1. týdne po Narození Páně 18:00
Výčapy
( volná intence )
Pátek
05. 01.
VIGILIE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z našich farností a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
06. 01.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za koledníky tříkrálové sbírky za všechny, které navštíví a za požehnány pro všechny obce našich farností
Neděle
07. 01.
svátek Křtu Páně 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Jana a Marii Dobešovy, oboje rodiče, sourozence, rodinu Slavíčkovu a duše v očistci
 
  • Dnes od 23:55 jste zváni na adoraci zakončenou požehnáním do nového roku pro všechny obyvatele obcí našich farností.
  • Mše sv. o Slavnosti Matky Boží Panny Marie 01. 01. 2024 bude v Rokytnici v 08:00 a v Horním Újezdu v 10:30. Jedná se o zasvěcený svátek, tak by bylo dobré se jej zúčastnit.
  • V pátek je první pátek, budu navštěvovat první skupinu nemocných. Adorace s možností slavit svátost smíření od 15:00. 
  • V sobotu 06. 01. bude Tříkrálová sbírka. Mše sv. s požehnáním koledníkům bude v 08:00 a následovat bude oblékání koledníků na faře.
  • Příští neděli nás čeká Farní kavárna, tak si prosím po mši udělejte čas, a rádi uvítáme nejen vás, ale i něco dobrého.
  • Zapisování úmyslů bude. Období zkouškového do 18. 02. Tento týden mi prosím dejte vědět, o zvláštních výročích. Příští týden pak bude možnost si zapsat úmysl přes webové stránky.