Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 30. 07. do 06. 08. 2023 - 31. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
30. 07.
17. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Bohumila a Marii Brabencovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
Pondělí
31. 07.
památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze Dnes mše sv. není
Úterý
01. 08.
památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 17:00
Chlístov
Adorace
18:00
Chlístov
Za Vladislava Krátkého, dvoje rodiče a za živou a zemřelou rodinu
Středa
02. 08.
sv. Eusebia z Vercelli, biskupa Dnes mše sv. není
Čtvrtek
03. 08.
čtvrtek 17. týdne v mezidobí 17:00
Horní Újezd
Adorace
18:00
Horní Újezd
Na poděkování za milost 55 let manželství, za rodiče, s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu do příštích dnů
Pátek
04. 08.
památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 15:00
Rokytnice
Adorace
18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
05. 08.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za Jana Špačka živou a zemřelou rodinu
Neděle
06. 08.
svátek Proměnění Páně 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za rodiče Nestrojilovy, duše v očistci, za živou a zemřelou rodinu Nestrojilovu
  • Ve čtvrtek 01. 08. v Chlístově adorace od 17:00, po mši sv. příležitost ke slavení svátosti smíření.
  • V pátek je první pátek. Budu navštěvovat první skupinu nemocných. Od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření.
  • V sobotu 05. 08. budu navštěvovat druhou skupinu nemocných.
  • Ve školním roce 2023/2024 organizuje Biskupství brněnské kurz Katecheta, který je určen těm, kdo chtějí pomáhat ve farní katechezi či se věnovat ve farnosti různým skupinám. Předpokladem pro přijetí do kurzu Katecheta je absolvování Teologického kurzu nebo jiného druhu teologického studia, příp. jednoletého katechetického kurzu v minulosti. Je možné ale postup obrátit: zájemce může v nejbližším školním roce absolvovat kurz Katecheta a v následujícím roce si teprve doplnit kurz Teologický.
  • Zvu kluky od 13 let na "Akce voda" - Informace podá o. Jan.