Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 11. 06. do 18. 06. 2023 - 24. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
11. 06.
10. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Rostislava Krotkého a duše v očistci
Pondělí
12. 06.
pondělí 10. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
13. 06.
památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve 18:00
Chlístov
Za Karla Hrůzu, Pavla a Petra Bobka a za živou a zemřelou rodinu
Středa
14. 06.
středa 10. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Čtvrtek
15. 06.
sv. Víta, mučedníka 18:00
Horní Újezd
Za Františka a Antonii Růžičkovy, za jejich děti, sourozence a celou přízeň
 
Pátek
16. 06.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 18:00
Rokytnice
Za Marii Václavkovu a za živou a zemřelou rodinu
Sobota
17. 06.
památka Neposkvrněného srdce Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
18. 06.
11. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za prarodiče Hanzlovy a jejich rodiny, za důstojné pány Aloise, Miroslava, Antonína a řádové sestry Emilii, Marii, Bartolomeu a za duše v očistci
 
  • Děkuji všem, kteří jste se účastnili příprav i průběhu Slavnost Těla a Krve Páně.
  • Nejen děti, které se chystají na tábor jsou zvány na předtáborovou víkendovku, která bude na faře v Horním Újezdu 16. 06. - 18. 06. Přihlašování na stránkách farnosti - horní MENU-TÁBOR-VÍKENDOVKA. Přihlásit se je možné do 11. 06.
  • V sobotu 17. června 2023 při bohoslužbě v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně v 9.00 hodin udělí brněnský biskup Pavel Konzbul kněžské Ing. Tomáši Zámečníkovi z farnosti Brno-Bystrc a jáhenské svěcení přijmou Lukáš Janoušek, DiS., z farnosti Moravské Budějovice a Milan Pazdera z farnosti Křižanov.
  • Příští neděli 18. 06. bude žehnání na prázdniny a také žehnání motorek a dalších dopravních prostředků.
  • Do 19. 06. je možné se přihlásit na farní tábor s názvem OSADNÍCI, který se uskuteční od 16. 07. do 22. 07. 2023 na faře v Mrákotíně.
  • V neděli 25. 6. nás čeká oslava patrona naší farnosti sv. Jana Křtitele. Po mši sv. v 10:30 bude následovat program na farním dvoře. Pod věží jsou přihlašovací archy na oběd.   
  • Rosička zve všechny zpěváčky i nezpěváčky na letní, křesťanské, pěvecké soustředění. Proběhne od 02. 07. - 04. 07. 2023 na faře v Rokytnici. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 18. 06. v kostele  v Rokytnici nebo posílejte mailem na adresy: [email protected]  [email protected]. Další informace na plakátku.