Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 16. 01. do 23. 01. 2022 - 03. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16. 01.
2. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
17. 01.
památka sv. Antonína, opata Dnes mše sv. není
Úterý
18. 01.
památka Panny Marie, Matka jednoty křesťanů Dnes mše sv. není
Středa
19. 01.
středa 2. týdne v mezidobí 17:00
Chlístov
Za rodinu Dorůžkovu, Hradeckou a bratra Václava
Čtvrtek
20. 01.
čtvrtek 2. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za Jana Kostelníka, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Pátek
21. 01.
památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 17:00
Rokytnice
Za Marii Václavkovou a dvoje rodiče
Sobota
22. 01.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za Boženu Jeřábkovou, manžela, rodiče a duše v očistci a za Martina Cahela
Neděle
23. 01.
3. neděle v mezidobí (Božího slova) 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Věru Matyášovou, syna Petra, za živou a zemřelou rodinu Matyášovu a Granátovu
  • V sakristii jsou nové rozpisy lektorů a úklidu.
  • Připomínám termín letního tábora, jehož příprava je v plném proudu. Tábor letos bude na faře v Mohelnu a termín: 17. 7. - 23. 7. 2022. Přihlášky se spustí ke konci února.
  • Na nástěnce v předsíňce jsou informace ohledně roku 2021 v naší farnosti.
  • Přihlaste se mi prosím, kdo budete chtít potvrzení o darech pro farnost. 
  • Postní obnova pro mladé od 15let bude o víkendu 18. 3. - 20. 3. Budeme pokračovat v tématu Modlitba.
Milé sestry, milí bratři, milé děti,
také letošní ročník Tříkrálové sbírky je kvůli pandemii koronaviru jiný než ty předchozí. Ale je opět jiný jen
tím vnějším. Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům, spolupracovníkům a podporovatelům charitního díla
za to, že se nezměnilo to vnitřní: ochota pomoci těm nejpotřebnějším lidem. To považuji za nejdůležitější.
Organizátorům, všem asistentům a koordinátorům děkuji za čas věnovaný přípravě i průběhu celé akce.
A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do
sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 17,5 milionu korun a podpořili tak služby a projekty Charity,
které pomáhají lidem v nouzi. Jaké jsou výsledky v letošním roce, můžete aktuálně sledovat na stránkách
.
Ještě jednou vám všem srdečně děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.
Váš biskup Vojtěch

Zpovídání: 30 min. před mší sv.
čtvrtek 20. 1. 17:30 - 19:00 při adoraci
platí také stále možnost individuální domluvy