Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 15. 11. do 22. 11. 2020 - 47. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
15. 11.
33. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
16. 11.
sv. Markéty Skotské Dnes mše sv. není
Úterý
17. 11.
památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice Dnes mše sv. není
Středa
18. 11.
Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla 17:00
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Hobzovu a Nováčkovu
Čtvrtek
19. 11.
čtvrtek 33. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Poděkování za 35 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
Pátek
20. 11.
pátek 33. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za Marii Svobodovou, živou a zemřelou rodinu
Sobota
21. 11.
památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 07:30
Rokytnice
Za Zdeňka Kašpárka
Neděle
22. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:00
Rokytnice
Za farníky
- V rámci individuální duchovní služby je možné po shlédnutí mše sv. nebo prožití Domácí bohoslužby přijmout Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00 – 12:00.
- Jako předchozí leta bude před slavností Ježíše Krista Krále 40. hodinová adorace. Začíná se v pátek v 06:00 a konec je v sobotu ve 22:00. Prosím zapište se na adorační službu do tabulky pod věží.
- Příležitost ke svátosti smíření bude tento týden ve čtvrtek po mši sv. do 20h a v pátek od 10:00 do 12:00.
- Otec biskup Vojtěch vyhlašuje na středy 11. 11., 18 11., 25. 11. a 2. 12. v brněnské diecézi dobrovolný a citelný půst za ukončení pandemie, je možné se přidat také almužnou na dobrý účel.
- Je možné se spojit v modlitbě růžence za ukončení pandemie, a to každý den ve 20:00.
- Děkuji za všechny finanční dary pro farnost, které ke mně doputovaly.
- Adventní duchovní obnova bude pouze On-line na YouTube kanálu farnosti, a to v termínu: pátek 11. 12. a sobota 12. 12.

Pokud nemám tento rok možnost získat plnomocné odpustky v týdnu od 1. 11. do 8. 11. tak:
- lze dušičkové odpustky z 2. 11 získat v kterýkoli jiný den měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.
- lze dušičkové odpustky z 1. 11. – 8. 11. získat v kterýchkoli jiných osm dní měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.

- Ti, kdo nemohou letos 1. 11. – 8. 11. do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie za těchto podmínek:
V duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, zříci se jakéhokoli hříchu, vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce, jakmile to bude možné, pomodlit se za zemřelé nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.