Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 4. 7. do 11. 7. 2021 - 27. týden

neděle 4. 7. 14. neděle v mezidobí
Kaple Chlístov 10:30 Za Zdeňku Benáčkovu, Milana a Jana Dočekalovy s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 5. 7. SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
u kaple sv. C+M Chlístov 10:30 Za živé a zemřelé farníky, dárce a dobrodince farnosti a obyvatele Chlístova, Markvartic a Rokytnice
úterý 6. 7. nezávazná památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice
Dnes mše sv. není
středa 7. 7. středa 14. týdne v mezidobí
Kaple Chlístov 18:00 Za Blaženu Krátkou, manžela, dva syny, živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 8. 7. čtvrtek 14. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00 Za Janu Štorkovu, dvoje rodiče a duše v očistci
18:30 ADORACE
pátek 9. 7. pátek 14. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00 Za živou i zemřelou rodinu Blažkovu a přízeň
sobota 10. 7. sobotní památka Panny Marie
Kostel Rokytnice 07:30 Poděkování za vykonané zkoušky studentů s prosbou o vedení a požehnání do dalších dnů
neděle 11. 7. 15. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude 5. 7. od 10:30 před kaplí sv. C + M v Chlístově.
- Sbírka z minulé neděle vyhlášená o biskupem Vojtěchem na oblasti postižené tornádem přinesla v naší farnosti 24 275,- Kč a sbírka byla hned odeslána. Dnešní sbírka je určena na bohoslovce.
- Na stránkách farnosti je možné přispět rovnou na účet Diecézní Charity Brno. Vždy si prosím dle stránek Charity Brno zkontrolujte číslo účtu a variabilní symbol.
- Pod věží je zapisovací arch "Evangelium na každý den" pro rok 2022, uveďte prosím jméno a počet kusů. Zapište se prosím do 31. 7.
- Zároveň průzkum zájmu o farní pouť do Mariazell, která by se uskutečnila 2. 10. Zapište se prosím do 25. 7. Závazné přihlášení by proběhlo začátkem září.

Zpovídání:
- 30 min. před mší sv.
- čtvrtek 08. 07. od 18:30 do 20:00 při adoraci