Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 03. 01. do 10. 01. 2021 - 01. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
03. 01.
2. neděle po Narození Páně 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
04. 01.
pondělí 2. týdne po Narození Páně Dnes mše sv. není
Úterý
05. 01.
úterý 2. týdne po Narození Páně Dnes mše sv. není
Středa
06. 01.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 17:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a všechny farníky
Čtvrtek
07. 01.
sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze 17:00
Chlístov
Za Františka Tunu, živou a zemřelou rodinu
Pátek
08. 01.
pátek 2. týdne po Narození Páně 17:00
Rokytnice
( volná intence )
Sobota
09. 01.
sobota 2. týdne po Narození Páně 07:30
Rokytnice
( volná intence )
Neděle
10. 01.
svátek Křtu Páně 08:00
Rokytnice
Za farníky
- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.

- Ve středu je Slavnost Zjevení Páně. Mše bude mimořádně v Rokytnici a přenášená na YouTube. Ve čtvrtek bude mše sv. v Chlístově.

- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv. V neděli je možnost se účastnit mše sv. prostřednictvím sdělovacích prostředků či pomocí domácí bohoslužby.

- Od dnešní neděle se zapisují ostatní úmysly mše sv. Zapsat je možno elektronicky (sms, email, messenger, Whatsapp) nebo napište (čitelně) úmysl s tel. číslem na papír a hoďte do farní poštovní schránky. Sdělte prosím tuto možnost těm, kteří nás nesledují.

- Letos nebude tradiční koledovaní dětí při Tříkrálové sbírce, ale zapečetěné pokladničky budou v Jednotě a v potravinách u Maloušků a to od 4. 1. do 9. 1. 2021.
- Přispívat je možné letos i On-line na stránkách www.trikralovasbirka.cz nebo prostřednictvím dms.
- Na stránkách charity Třebíč je možné se připojit 4. 1. od 17 hodin k Tříkrálovému koncertu v přímém přenosu z KG Třebíč.