Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 05. 11. do 12. 11. 2023 - 45. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
05. 11.
31. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd a za zemřelé kněze a biskupy brněnské diecéze
10:30
Horní Újezd
Za Růženu a Stanislava Jakubovy, jejich rodiče a sourozence

Za Josefa Svobodu, syna a celou přízeň
Pondělí
06. 11.
pondělí 31. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Rudolfa Nováka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
Úterý
07. 11.
úterý 31. týdne v mezidobí 07:30
Rokytnice
Za rodiče Haklovy a za živou a zemřelou rodinu
Středa
08. 11.
středa 31. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Čtvrtek
09. 11.
svátek Posvěcení lateránské baziliky 18:00
Horní Újezd
( volná intence )
Pátek
10. 11.
památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve Dnes mše sv. není
Sobota
11. 11.
památka sv. Martina Tourského, biskupa 18:00
Chlístov
Na poděkování za 80 let života s prosbou o požehnání do dalších let a za celou a živou zemřelou rodinu
Neděle
12. 11.
32. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Anežku a Miroslava Hruškovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

Za Josefa a Marii Vechetovy, jejich rodiče, sourozence a celou přízeň
  • Po mši sv. jste srdečně zváni na Farní kavárnu. 
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude dnes od 13:30 na hřbitově v Rokytnici.
  • Odpustky pro duše v očistci:
    Od 01. 11 do 08. 11. lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé. Dále se vyžaduje svátost smíření (okruh několika dní), nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání ten den a modlitba na úmysl Sv. Otce.