Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 22. 08. do 29. 08. 2021 - 34. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
22. 08.
21. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Vladislava Krátkého, rodiče Krátkých a Fučíkovy, živou i zemřelou rodinu
Pondělí
23. 08.
pondělí 21. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Na poděkování za 35 let společného života v manželství s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu
Úterý
24. 08.
svátek sv. Bartoloměje, apoštola Dnes mše sv. není
Středa
25. 08.
středa 21. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za rodiče Habešovy, rodinu Matyášovu a Granátovu a duše v očistci
Čtvrtek
26. 08.
čtvrtek 21. týdne v mezidobí 07:30
Rokytnice
Za nemocné naší farnosti
Pátek
27. 08.
památka sv. Moniky 18:00
Rokytnice
Mše na společný úmysl
Sobota
28. 08.
památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 07:30
Rokytnice
Za rodinu Krátkovu a Příhodovu
Neděle
29. 08.
22. neděle v mezidobí 10:30
Rokytnice
Za farníky
 • Pod věží jsou k dispozici "Evangelia na každý den 2022". Opět jsme od Paulínek dostali slevu. Hotovost 100,- Kč prosím dejte do košíku. Při platbě na účet uveďte jen a pouze: "dar farnosti".
 • Ve čtvrtek bude ranní mše sv. v 07:30. Adorace s možností slavit svátost smíření bude do 09:00.
 • V pátek bude mše sv. na společný úmysl - zápis mší v sakristii. Opět bude vysílaná na Proglasu.
 • Blíží se nám také školní rok. Hodiny náboženství prvního stupně budou opět ve škole pod vedením Marcely Blažkové. Přihlášky dostanou děti ve škole. Na faře pak hodiny náboženství budou ve středu v odpoledních hodinách. Přihlášky budou přes google formulář na stránkách farnosti.
 • V sobotu od 16:00 zvu na farní zahradu na takovou malou oslavu. Jídlo bude, pití bude, když bude hezky zakončíme to hezkým filmem. Všichni jste srdečně zváni! 
  - součástí oslavy bude druhý ročník soutěže "O nejlepší stejk" - zápis do soutěže vzadu pod věží
  - součástí oslavy bude první ročník soutěže "O nejlepší štrůdl" - zápis do soutěže vzadu pod věží
  - Ostatní přijďte i když nebudete soutěžit. Zváni jsou všichni farníci. 
  - Aby to pro organizátory a pomocníky bylo přívětivější mše sv. příští neděli až v 10:30.
 • Farní pouť do Mariazell zatím ještě odložíme. Pokusíme se opět na jaře, čí příští podzim.

Zpovídání:
- čtvrtek 26. 08. od 08:00 do 09:00 při adoraci (vždy 30 min. před mší sv.)