Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 22. 11. do 29. 11. 2020 - 48. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
22. 11.
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
23. 11.
sv. Klementa I., papeže a mučedníka Dnes mše sv. není
Úterý
24. 11.
památka sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků 17:00
Chlístov
Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží pomoc a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Středa
25. 11.
sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice 17:00
Chlístov
Za Karla Hrůzu, živou a zemřelou rodinu a za ty, na které nikdo nepamatuje
Čtvrtek
26. 11.
čtvrtek 34. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za pracovníky a klienty Charity ČR, za všechny dobrovolníky a přispěvatele
Pátek
27. 11.
pátek 34. týdne v mezidobí 17:00
Rokytnice
Za Boží milosrdenství, pro Marii Böhmovou a dva manžele, vnuka a živou rodinu
Sobota
28. 11.
sobota 34. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za zemřelé rodiče a poděkování za 50 let manželství s prosbou o Boží požehnání pro děti a vnoučata
Neděle
29. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
- V rámci individuální duchovní služby je možné po shlédnutí mše sv. nebo prožití Domácí bohoslužby přijmout Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00 – 12:00.
- Úmysl mše sv., který měl být tuto neděli v Chlístově bude odsloužen v úterý 24. 11.
- Příležitost ke svátosti smíření bude tento týden ve čtvrtek po mši sv. do 20h
- Příští neděli je první neděle adventní. Žehnání adventních věnců bude v rámci krátké modlitby před sv. přijímáním.
- Otec biskup Vojtěch vyhlašuje na středy 11. 11., 18 11., 25. 11. a 2. 12. v brněnské diecézi dobrovolný a citelný půst za ukončení pandemie, je možné se přidat také almužnou na dobrý účel.
- Je možné se spojit v modlitbě růžence za ukončení pandemie, a to každý den ve 20:00.
- Děkuji za všechny finanční dary pro farnost, které ke mně doputovaly.
- Adventní duchovní obnova bude pouze On-line na YouTube kanálu farnosti, a to v termínu: pátek 11. 12. a sobota 12. 12.

Pokud nemám tento rok možnost získat plnomocné odpustky v týdnu od 1. 11. do 8. 11. tak:
- lze dušičkové odpustky z 2. 11 získat v kterýkoli jiný den měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.
- lze dušičkové odpustky z 1. 11. – 8. 11. získat v kterýchkoli jiných osm dní měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.

- Ti, kdo nemohou letos 1. 11. – 8. 11. do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie za těchto podmínek:
V duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, zříci se jakéhokoli hříchu, vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce, jakmile to bude možné, pomodlit se za zemřelé nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.