Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 28. 05. do 04. 06. 2023 - 22. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
28. 05.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00
Rokytnice
Za fundátory, donátory a dobrodince farnosti, za živé a zemřelé obyvatele Rokytnice, Chlístova a Markvartic. 
10:30
Horní Újezd
Za Jana Koukala, dvoje rodiče a duše v očistci a za rodinu Novákovu
 
Pondělí
29. 05.
památka Panny Marie Matky Církve Dnes mše sv. není
Úterý
30. 05.
památka sv. Zdislavy 18:00
Chlístov
Za Jaroslava Štveráčka, živou a zemřelou rodinu Štveráčkovu a za duše v očistci
Středa
31. 05.
svátek Navštívení Panny Marie Dnes mše sv. není
Čtvrtek
01. 06.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 18:00
Horní Újezd
Za rodinu Mácovu a Havelkovu
Pátek
02. 06.
sv. Marcelina a Petra, mučedníků 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
03. 06.
památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 07:30
Rokytnice
Za Stanislava Kratochvíla, a Jarmilu a Josefa Chromých, rodiče a za duše v očistci
Neděle
04. 06.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Libora Durdu, Karla Doskočila, rodiče Vorlíčkovy a celou přízeň
  • V úterý bude v Chlístově adorace od 17:00.
  • V pátek budu navštěvovat první skupinu nemocných, adorace od 15:00 s možností slavit svátost smíření.
  • Připraveny jsou archy na které prosím zapište své kandidáty nebo kandidátky na post ve farní radě.  V sobotu 10. 06 a v neděli 11. 06. pak proběhne volba z navržených kandidátů.
  • Příští neděli 04. 06. po mši sv. bude farní kavárna. Jste srdečně zváni.
  • Blíží se nám opět Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. 08. 06. v 18:00 bude opět Eucharistický průvod po obci. Prosíme maminky, aby dětem nachystaly kvítka. 
  • V neděli 18. 06. bude žehnání na prázdniny a také žehnání motorek a dalších dopravních prostředků.
  • Do 19. 06. je možné se přihlásit na farní tábor s názvem OSADNÍCI, který se uskuteční od 16. 07. do 22. 07. 2023 na faře v Mrákotíně. 
  • Nejen děti, které se chystají na tábor jsou zvány na předtáborovou víkendovku, která bude na faře v Horním Újezdu 16. 06. - 18. 06. Přihlašování na stránkách farnosti - horní MENU-TÁBOR-VÍKENDOVKA.
  • Rosička zve všechny zpěváčky i nezpěváčky na letní, křesťanské, pěvecké soustředění. Proběhne od 02. 07. - 04. 07. 2023 na faře v Rokytnici. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 18. 06. v kostele  v Rokytnici nebo posílejte mailem na adresy: [email protected]  [email protected]. Další informace na plakátku.