Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 28. 11. do 05. 12. 2021 - 48. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
28. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Františka Tůnu, živou a zemřelou rodinu
Pondělí
29. 11.
pondělí 1. adventního týdne Dnes mše sv. není
Úterý
30. 11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola Dnes mše sv. není
Středa
01. 12.
středa 1. adventního týdne 06:00
Chlístov
Za rodiče Havelkovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
02. 12.
čtvrtek 1. adventního týdne 17:00
Rokytnice
Za Marii Herynkovu, manžela, syna, živou a zemřelou rodinu
Pátek
03. 12.
památka sv. Františka Xaverského 15:00
Rokytnice
ADORACE
17:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera.
Sobota
04. 12.
sobota 1. adventního týdne 06:00
Rokytnice
Na poděkování za 65 let života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
Neděle
05. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
  • Začínají nám rorátní mše sv. ve středu a v sobotu - ranní mše sv. v adventu ke cti Panny Marie. Opět se tedy bude střídat latina s češtinou - takže si hezky doma procvičujme latinské ordinarium, kancionál č. 509. Rád bych zavedl snídaně na faře po rorátech, ale letos to opět neklapne... tak snad příští rok...
  • V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné. Od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření. Po mši sv. společná adorace se svátostným požehnáním.
  • I letos bude adventní duchovní obnova pro mládež a to o víkendu 17. 12. - 19. 12. Tématem bude "Modlitba"
  • Epidemická opatření: Čelenové jedné rodiny jsou u sebe. Nosíme respirátory - lidé s chronickým respiračním onemocněním, či jinými potížemi mohou mít chirurgickou roušku nebo i bez respirátoru. Dezinfikujeme si ruce. Pozdravení pokoje - Členové jedné rodiny si mohou podat ruce, manželé políbit. Mezi nečleny jedné rodiny probíhá pozdravení pokoje úklonou a slovy: "Pokoj tobě."
  • Kdo by chtěl vytvořit vlastní synodní skupinku - je to stále možné. Farním koordinátorem synodálního procesu je Janča Štefánková, nebojte se též na ni s jakýmkoli dotazem obrátit.
  • Připomínám ještě předvánoční vysílání Dopoledne s Proglasem z Rokytnice 21. 12. v 09:00. Je poslední šance se z jednotlivých skupin sami přihlásit - jinak budu oslovovat a to už pak nejde odolat.

 

Zpovídání: (30 min. před mší sv., kromě rorátů)
- čtvrtek 02. 12. 17:30 - 19:00 při adoraci