Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 27. 12. do 3. 1. 2021 - 53. týden

neděle 27. 12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky a všechny manžele
pondělí 28. 12. svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Dnes mše sv. není
úterý 29. 12. nezávazná památka sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
středa 30. 12. středa 1. týdne po Narození Páně
Kaple Chlístov 17:00 Za Josefa a Dagmar Chromých, celou živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 31. 12. nezávazná památka sv. Silvestra I., papeže
Kostel Rokytnice 16:00 Na poděkování za uplynulý rok 2020 s prosbou o ochranu a požehnání do nového roku
23:55 ADORACE s požehnáním do nového roku obci a všem lidem dobré vůle
pátek 1. 1. SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
Kostel Rokytnice 10:30 Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky
sobota 2. 1. památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve
Kostel Rokytnice 07:30 Za Karla Svobodu, živou a zemřelou rodinu
neděle 3. 1. 2. neděle po Narození Páně
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Podle epidemických opatření se mše sv. může účastnit jen rodina, která si zadala úmysl mše sv.

- Od dnešní neděle se zapisují zvláštní výročí úmyslů mše sv. Zapsat je možno elektronicky (sms, email, messenger, Whatsapp) nebo napište (čitelně) úmysl s tel. číslem na papír a hoďte do farní poštovní schránky. Sdělte prosím tuto možnost těm, kteří nás nesledují.

27. 12. Svátek sv. rodiny - pouze přes YouTube kanál farnosti
08:00 mše sv. (sv. přijímání 10:00 – 11:00)

31. 12. Silvestr - pouze přes YouTube kanál farnosti
16:00 - mše sv. na poděkování za uplynulý rok
23:55 – 01:00 Adorace s požehnáním do nového roku obci a všem lidem dobré vůle – také na YouTube kanálu farnosti

1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie - pouze přes YouTube kanál farnosti
10:30 – mše sv. (sv. přijímání 14:00 – 15:00)