Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 08. 08. do 15. 08. 2021 - 32. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
08. 08.
19. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Karla Nováka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Pondělí
09. 08.
svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy 18:00
Rokytnice
Za Marii Václavkovu a dvoje rodiče
Úterý
10. 08.
svátek sv. Vavřince, mučedníka Dnes mše sv. není
Středa
11. 08.
památka sv. Kláry, panny 18:00
Chlístov
Za zemřelou Miladu Špačkovu a za celou živou a zemřelou rodinu Špačkovu
Čtvrtek
12. 08.
čtvrtek 19. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Julii Novotnou, manžela, syna Josefa, vnučku Marušku a duše v očistci
Pátek
13. 08.
pátek 19. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Rolníkovu, Kejdovu, Škrdlovu a přízeň
Sobota
14. 08.
památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka 07:30
Rokytnice
Za Jana Špačka, živou a zemřelou rodinu
Neděle
15. 08.
SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 08:00
Rokytnice
Za farníky
  • Tento týden ve středu v Chlístově tichá adorace od 17:00 zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Po mši sv. zpovídání do 19:30
  • V pátek budu navštěvovat nemocné. Adorace od 15:00 s možností slavit svátost smíření. Po mši sv. společná adorace zakončená litaniemi k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
  • Zpovídání také při adoraci ve čtvrtek po mši sv. do 20:00.
  • V sobotu 4. 9. hodlají uzavřít církevní sňatek v bazilice sv. Prokopa v Třebíči Lukáš Hakl a Anna Nováková. Pokud by někdo věděl o překážce k uzavření tohoto zamýšleného manželství, ať ji sdělí duchovnímu správci. Jinak snoubencům vyprošujme hojnost darů Ducha Svatého.

Zpovídání:
- středa 11. 08. od 18:30 do 19:30, Chlístov
- čtvrtek 12. 08. od 18:30 do 20:00 při adoraci
- pátek 13. 08. od 15:00 do 17:50 při adoraci