Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 19. 12. do 26. 12. 2021 - 51. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
19. 12.
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
20. 12.
20. prosince Dnes mše sv. není
Úterý
21. 12.
21. prosince Dnes mše sv. není
Středa
22. 12.
22. prosince 06:00
Chlístov
Za Boží pomoc a ochranu pro rodinu Bazalovu a Ferklovu a za duše v očistci
Čtvrtek
23. 12.
23. prosince 06:00
Rokytnice
Za Jana Špačka, Boženu Zerzánkovu, za živou a zemřelou rodinu
Pátek
24. 12.
VIGILIE SLAVNOSTI NAROZENÍ PÁNĚ 16:00
Rokytnice
Za děti a mládež naší farnosti a za všechny rodiny
21:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory farnosti, dárce a dobrodince a za všechny farníky
Sobota
25. 12.
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory farnosti, dárce a dobrodince a za všechny farníky
Neděle
26. 12.
svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Velebovu
  • Ve středu 22. 12. od 15:30 začne výzdoba kostela a stavění Betléma. Kdo z pánů a kluků může, ať se prosím přidá.
  • Ve čtvrtek 23. 12. poslední letošní roráty v Rokytnici od 06:00, následuje modlitba růžence a možnost slavit svátost smíření.
  • V neděli 26. 12. od 15:00 v kostele sv. Jana Křtitele v Rokytnici nad Rokytnou. Koledování doprovodí Sbor Rosa a děti s příběhem o Josefovi, Marii a děťátku.
  • Ve čtvrtek 30. 12. bude Večer chval od 17:00. Následovat bude mše sv. v 18:00.

Vigilie Slavnosti narození Páně 24. 12.
Rokytnice 16:00 - mše sv. zvláště pro rodiny s dětmi - vysíláno na YouTube

Rokytnice 21:00 - mše sv. bude též přenášená Radiem Proglas

Slavnost Narození Páně 25. 12.
Rokytnice 08:00 - vysíláno na YouTube

Svátek svaté Rodiny 26. 12.
Rokytnice 08:00 - mše sv. s žehnáním manželům - vysíláno na YouTube

Chlístov 10:30 - mše sv. s žehnáním manželům

Silvestr 31. 12.
Rokytnice 16.00 - mše sv. na poděkování za uplynulý rok

Rokytnice 23:55 - 01:00 - adorace s prosbou o požehnání do nového roku pro všechny lidi dobré vůle, celou farnost, a obce Rokytnice, Markvartice a Chlístov

Slavnost Matky Boží Panny Marie 1. 1. 2022
Rokytnice 10:30 - vysíláno na YouTube

Zpovídání: 30 min. před mší sv., při rorátech po mši sv.