Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 01. 01. do 08. 01. 2023 - 01. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
01. 01.
SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE 10:30
Rokytnice
Za fundátory a donátory farnosti, dárce a dobrodince a za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
18:00
Horní Újezd
Za Štěpánku a Jaroslava Vechetovy, dvoje rodiče, sourozence s rodinami a za duše v očistci

Za Marii a Augustina Němcovy, dvoje rodiče, sourozence s rodinami, dceru Marii a zetě Josefa a za celou rodinu
Pondělí
02. 01.
památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve Dnes mše sv. není
Úterý
03. 01.
Nejsvětějšího Jména Ježíš 18:00
Rokytnice
Za Karla Svobodu, manželku, živou a zemřelou rodinu Böhmovu
Středa
04. 01.
středa 2. týdne po Narození Páně 18:00
Chlístov
Za rodiče Zerzánkovy a Karolínku Hrochovou
Čtvrtek
05. 01.
čtvrtek 2. týdne po Narození Páně 18:00
fara Horní Újezd
Za Jana Vechetu, manželku, sourozence s rodinami, živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
Pátek
06. 01.
SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 18:00
Rokytnice
Za rodinu Štefánkovu a Starých, za zemřelou Miloslavu Hrůzovou a její rodinu
Sobota
07. 01.
sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze 08:00
Rokytnice
Za koledníky Tříkrálové sbírky a za všechny, kterým budou žehnat
Neděle
08. 01.
svátek Křtu Páně 08:00
Rokytnice
Za farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Karla Čermáka, manželku a živou a zemřelou rodinu
  • V měsíci lednu budou mše sv. v Chlístově opět ve středu. 
  • V pátek je první pátek, budu navštěvovat první skupinu nemocných v Rokytnici. Adorace s možností slavit svátost smíření od 15:00.
  • V pátek 13. 1. budu navštěvovat druhou skupinu nemocných v Rokytnici v Markvarticích a Chlístově.
  • V sobotu 7. 1. bude mše sv. v 08:00 s požehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky. Oblékání koledníků pak po mši na faře.
  • Příští neděli 8. 1. jste zváni od 16:00 zde v kostele na Tříkrálové koledování. Zpívat bude Smíšený pěvecký sbor Differo a naše Rosička.
  • Farní kavárna v lednu nebude, sejdeme se opět při dobré kávě v neděl 5. 2. 
  • Náboženství na faře budu v sobotu 14. 1. a společenství dospělých bude v neděli 22. 1. 

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- v pátek 06. 1. od 15:00 při adoraci
- dle individuální domluvy