Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 02. 07. do 09. 07. 2023 - 27. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
02. 07.
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ / SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, PATRONŮ FARNOSTI HORNÍ ÚJEZD 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za donátory a fundátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny živé a zemřelé obyvatele Újezdu, Kojetic, Mikulovic a Výčap
Za Miroslava Malého,dvoje rodiče a celou rodinu a za všechny, kdo odpočívají na tomto hřbitově a nikdo na ně nepamatuje
Pondělí
03. 07.
svátek sv. Tomáše, apoštola Dnes mše sv. není
Úterý
04. 07.
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA 18:00
Výčapy
Za živé a zemřelé obyvatele Výčap s požehnáním pro rodiny
Středa
05. 07.
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY, HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY 10:30
Chlístov
Za Květoslavu Zerzánkovou, a za živou a zemřelou rodinu. Za všechny živé a zemřelé obyvatele Chlístova.
14:30
Chlístov
ADORACE se svátostným požehnáním pro obec Chlístov a její obyvatele a všechny poutníky
Čtvrtek
06. 07.
čtvrtek 13. týdne v mezidobí 18:00
Horní Újezd
Za zemřelou Hanu Pospíšilovou
Pátek
07. 07.
pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci) 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
08. 07.
14. neděle v mezidobí 18:00
Horní Újezd
Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a za rodiče Jakubovy a celou rodinu
Neděle
09. 07.
14. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Chlístov
Zarodiče Ošmerovy, dva syny, rodiče Štveráčkovy a syna, dar víry pro děti a za duše v očistci
11:00
Výčapy
Za donátory a fundátory dárce a dobrodince farnosti Horní Újezd a za všechny živé a zemřelé obyvatele Výčap, Horního Újezdu, Mikulovic a Kojetic
  • Pěší poutníci do Chlístova na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje budou vycházet ve středu 05. 07. v 09:30 od fary. 
  • V pátek je první pátek budu navštěvovat první skupinu nemocných. Adorace s možností slavit svátost smíření od 15:00. Po mši sv. společná adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
  • V sobotu 08. 07. budu od 13:00 navštěvovat durhou skupinu nemocných. 
  • V noci ze 07. 07. na 08. 07. se můžete připojit k noční pouti do Kostelního Vydří. Zájemci ať se prosím zapíší do tabulky pod věží. Bude se vycházet v pátek v 17:00 od kostela. Ráno bude pouť zakončena mší sv. v klášterním kostele. K pouti je možné se rovněž přidat v sobotu ráno, nebo napsáním svých úmyslů, které poutníci do Vydří ponesou. Úmysly je možné napsat a hodit do krabičky pod věží.