Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 05. 06. do 12. 06. 2022 - 23. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
05. 06.
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
06. 06.
památka Panny Marie Matky Církve Dnes mše sv. není
Úterý
07. 06.
úterý 10. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Boží milosrdenství pro Marii Bohmovou, dva manžele a živou rodinu
Středa
08. 06.
středa 10. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Karla Hrůzu, Pavla a Petra Bobkovy a za duše v očistci
Čtvrtek
09. 06.
svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 19:15
Rokytnice
ADORACE
Pátek
10. 06.
pátek 10. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za Antonína Krulu, zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota
11. 06.
památka sv. Barnabáše, apoštola Dnes mše sv. není
Neděle
12. 06.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 10:30
Rokytnice
Za děti, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a ze všechny farníky
  • V pátek 10. 06. vyhrazený čas pro zpověď rodičů a rodinných příslušníků dětí, které půjdou k prvnímu sv. přijímání. Možnost bude i po mši sv.
  • Tento týden v sobotu 11. 06. nebude mše sv. V 19:00 nácvik na první sv. přijímání a zpověď dětí.
  • Blíží se nám také Slavnost Těla a Krve Páně. Slavit ji budeme ve čtvrtek 16. 06. při večerní mši sv., následovat bude průvod po obci.
  • V sobotu 18. 06. ve 12:00 uzavřou v našem kostele církevní sňatek Jiří Veleba a Aneta Bulíčková. Pokud by někdo věděl o překážce tohoto zamýšleného manželství, ať ji sdělí duchovnímu správci farnosti. Vyprošujme snoubencům hojnost darů Ducha Svatého pro společný život.
  • V neděli 19. 06. bude po mši sv. v Rokytnici i v Chlístově žehnání na prázdniny a žehnání dopravních prostředků. 
    V neděli 19. 06. od 18:00 jste pak zváni na Večer chval.
  • Patrona farnosti sv. Jana Křtitele si letos připomeneme více slavnostněji a to v neděli 26. 06. při mši sv. v 08:00.
  • Přihlašujte se na farní tábor "DOVOLENÁ SNŮ", který se uskuteční v termínu 17. 07. - 23. 07. 2022. Přihlašování a další informace jsou na stránkách farnosti.
  • Na nástěnce si můžete přečíst výsledky Synodální cesty v brněnské diecézi. Ve farnosti se v souhrnu objevili zajímavé návrhy - možnost připravit přímluvy, křty dětí ve společenství farnosti v neděli, obnovení Farních evangelizačních buněk.

Zpověď:
- Rokytnice čtvrtek 09. 06. od 19:15 - 20:00 (při adoraci).
- 30 minut před mší sv.
- Dle individuální domluvy