Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 24. 09. do 01. 10. 2023 - 39. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
24. 09.
25. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii Dohnalovou, manžela, dvoje rodiče a sourozence

Za rodiče Vechetovy, syna, vnučku a zetě
 
Pondělí
25. 09.
pondělí 25. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za rodiče Havelkovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
Úterý
26. 09.
sv. Kosmy a Damiána, mučedníků Dnes mše sv. není
Středa
27. 09.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze Dnes mše sv. není
Čtvrtek
28. 09.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 08:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o přímluvu Panny Marie, sv. Josefa a sv. Judy Tadeáše
Pátek
29. 09.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů Dnes mše sv. není
Sobota
30. 09.
sobotní mše s nedělní platností 18:00
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Šulcovu, Svobodovu, Rackovu a duše v očistci
Neděle
01. 10.
26. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a jejich děti

Za zemřelé sourozence a jejich rodiny
  • Dnes ve 12:00 přijme v našem kostele křest Elena Večerková. Ve 13:30 pak v kapli C+M v Chlístově přijmou křest Matěj Veleba a Sebastian Štolba.
  • Příští neděli se můžeme opět těšit na farní kavárnu. Po mši sv. v 08:00 na faře. Dobří lidé a dobrůtky jsou vítáni.
  • Hodiny náboženství pro druhý stupeň začnou 14. 10. v 09:00. Přihlásit se je možné osobně, přes sociální sítě nebo e-mailem.
  • V sakristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2024.