Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 01. 05. do 08. 05. 2022 - 18. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
01. 05.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
02. 05.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Úterý
03. 05.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18:00
Rokytnice
Za Miroslavu Nováčkovou, živou a zemřelou rodinu
Středa
04. 05.
středa 3. velikonočního týdne 18:00
Chlístov
Za Blaženu Krátkou, manžela, dva syny a duše v očistci
Čtvrtek
05. 05.
čtvrtek 3. velikonočního týdne 19:15
Rokytnice
ADORACE
Pátek
06. 05.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 15:00
Rokytnice
ADORACE
18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
07. 05.
sobota 3. velikonočního týdne 07:30
Rokytnice
Za bratra Jana, rodiče, živou a zemřelou rodinu
Neděle
08. 05.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře) 08:00
Rokytnice
Za farníky
10:30
Chlístov
Za Marii Habešovou, manžela, syna a duše v očistci
  • Dnešní sbírka je určena na zhotovení pomníku P. Janu Bulovi. Přispět lze také na sbírkový účet zřízený farností: 2202149486/2010. 
  • Ve středu v Chlístově po mši sv. adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
  • V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné. Adorace s možností slavit svátost smíření od 15:00.
  • V pátek pokračujeme v přípravě dětí a rodičů na první sv. přijímání a zpověď.
  • Už je otevřeno přihlašování na farní tábor "DOVOLENÁ SNŮ", který se uskuteční v termínu
    17. 07. - 23. 07. 2022. Více informací na stránkách farnosti.
  • V pátek 20. 5. uběhne 70 let od justiční vraždy P. Jana Buly. Tuto událost si připomeneme v sobotu 21. 5. při mši sv. v 14:00. Po mši sv. bude následovat odhalení pomníku P. Janu Bulovi na prostranství před kostelem a následná přednáška historika Michala Stehlíka na téma Babických vražd.

Zpověď:
- Rokytnice čtvrtek 05. 05. od 19:15 - 20:00 (při adoraci).
- Rokytnice pátek 06. 05. 15:00 - 17:50.
- 30 minut před mší sv.
- Dle individuální domluvy