Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 27. 11. do 04. 12. 2022 - 48. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
27. 11.
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za živou a zemřelou rodinu Matouškovu, Komínkovu, Voltrovu, Nezvalovu, Špičkovu a Margitu Hambálkovou
Pondělí
28. 11.
pondělí 1. adventního týdne Dnes mše sv. není
Úterý
29. 11.
úterý 1. adventního týdne 18:00
Chlístov
Na poděkování za 79 let života, za zemřelého manžela s prosbou o požehnání pro celou rodinu
Středa
30. 11.
svátek sv. Ondřeje, apoštola Dnes mše sv. není
Čtvrtek
01. 12.
čtvrtek 1. adventního týdne 18:00
fara Horní Újezd
Za Alžbětu Vondrovou, manžela Vladimíra a syna Pavla, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
Pátek
02. 12.
pátek 1. adventního týdne (1. pátek v měsíci) 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
03. 12.
památka sv. Františka Xaverského Dnes mše sv. není
Neděle
04. 12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za zemřelou rodinu Antonína Berouna a duše v očistci
  • Dnes od 18h jste zváni na Večer chval.
  • V pátek je první pátek. Tentokrát odpolední adorace nebude. Po mši sv. společná adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
  • Příští neděli 04. 12. nás čeká další farní kavárna. Všichni jste srdečně zváni k posezení na faře. 
  • O víkendu 09. 12. - 11. 12. zvu mladé na duchovní obnovu do Volfířova. Přihlašování u duchovního správce. 
  • V neděli 11. 12. od 15:00. se můžete těšit na Kateřinu Rýznarovou s komponovaným pásmem poezie - "Ano, jsi to ty."
  • Po dvou letech bych rád pozval na faru také všechny aktivní spolupracovníky ve farnosti a to na neděli 18. 12. od 18:00.
  • Koordinátor Synodní cesty Janča Štefánková, byla minulý týden na setkání v Brně. Připravujeme shrnutí výsledků na diecézní i celostátní úrovni. 

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- dle individuální domluvy