Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 28. 01. do 04. 02. 2024 - 05. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
28. 01.
4. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za fundatory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny obyvatele Újezdu, Kojetic, Mikulovic a Výčap
Pondělí
29. 01.
pondělí 4. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
30. 01.
úterý 4. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za rodiče Zerzánkovy, syna, a Karolinku Hrochovou, a za duše v očistci
Středa
31. 01.
památka sv. Jana Boska, kněze 18:00
Rokytnice
Za narovnání vztahů v rodině a za požehnání pro novomanžele
Čtvrtek
01. 02.
čtvrtek 4. týdne v mezidobí 18:00
fara Horní Újezd
Za ochranu a požehnání pro Věru Hanzalovou, za živou a zemřelou rodinu a za duše v očistci
Pátek
02. 02.
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z našich farností a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
03. 02.
Památka sv. Blažeje / 5. neděle v mezidobí 07:30
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Sochnovu s prosbou o dar zdraví pro dceru Lucií
18:00
Rokytnice
(s nedělní platností) Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
Neděle
04. 02.
5. neděle v mezidobí 10:30
Horní Újezd
Za Marii a Bohumila Dohnalovy, jejich rodiče, sourozence a vnuky

Za zemřelou i žijící rodinu Jana Berouna, Jana Mézla a duše v očistci
  • Dnes večer jste zváni společenstvím Modliteb Matek na jejich setkání v 18:00.
  • V úterý po mši sv. v Chlístově adorace s požehnáním.
  • Na první pátek budu navštěvovat první skupinu nemocných. Adorace s možností slavit svátost smíření od 15:00. Po mši sv. adorace s požehnáním.
  • V sobotu od 09:00 náboženství na faře pro druhý stupeň.
  • Tento týden bude v sobotu 03. 02. večer mše sv. s nedělní platností od 18:00. V neděli 04. 02. bude mše sv. pouze v 10:30 v Horním Újezdu. Kdo nemá možnost být fyzicky přítomen, ať s klidem v srdci využije TV Noe, Proglas nebo YouTube přenos jiné farnosti.
  • Na farní kavárnu se pak můžete těšit v neděli 11. 02. po mši sv. 
  • O Popeleční středě 14. 02. bude mše sv. pouze v Rokytnici.
  • Chystá se farní pouť do Kostelního Vydří a to v sobotu 09. 03. Půjde o cestu autobusem nebo autem. Společná mše sv., křížová cesta a malé překvapení.
  • O dvou sobotách 23. 03. a 06. 04. proběhne v naší farnosti kurz Katecheze dobrého Pastýře. Je určen nejen zájemcům o vyučování náboženství. Přihlásit se mohou také Ti, kteří chtějí touto formou rozvíjet víru svých dětí v rodinách. Přihlašování bude.
  • Farní tábor letos bude v termínu 14. 07. - 20. 07. a "Akce voda" pro kluky 25. 08. - 27. 08.