Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 20. 12. do 27. 12. 2020 - 52. týden

neděle 20. 12. 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 21. 12. pondělí 4. adventního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 22. 12. úterý 4. adventního týdne
Kostel Rokytnice 06:00 Roráty: Za Jana Špačka, Boženu Zerzánkovu, živou a zemřelou rodinu
středa 23. 12. středa 4. adventního týdne
Kaple Chlístov 06:00 Roráty: Za živou a zemřelou rodinu Bazalovu, Ferklovu, rodiče Machovy a duše v očistci
čtvrtek 24. 12. svátek Štědrý den
Kostel Rokytnice 16:00 Za děti a mládež naší farnosti a za všechny rodiny
21:00 Za fundátory a donátory farnosti, dárce a dobrodince a za všechny farníky
pátek 25. 12. SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Kostel Rokytnice 08:00 Za fundátory a donátory farnosti, dárce a dobrodince a za všechny farníky
sobota 26. 12. svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Kostel Rokytnice 08:00 Za Josefa Blažka, živou a zemřelou rodinu Blažkovu
neděle 27. 12. svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky a všechny manžele

- I tuto neděli je možné přijmout Pána Ježíše v Eucharistii od 10:00 do 11:00.
- Mše sv. se může účastnit rodina, která si zadala úmysl mše sv., a ten, koho rodina pozve.
- Příležitost ke svátosti smíření:
Neděle 20. 12. v Chlístově od 16:00 do 18:00 – další dny jen po individuální domluvě.

Mše sv. na Štědrý den v 16:00 bude na farní zahradě, a je určena pouze pro rodiny s dětmi. Každá rodina bude mít kolem sebe 2 m rozestupy, všichni budou mít roušky a zpívat bude pouze schola. Nebude zajištěno teplé oblečení ani místa k sezení.

24. 12. Vigilie Slavnosti Narození Páně - Rokytnice
16:00 – Mše jen pro rodiče s dětmi na farní zahradě.
21:00 – „Půlnoční“ – mše sv. pouze přes YouTube kanál farnosti a na Radiu Proglas
25. 12. Slavnost Narození Páně – Rokytnice 08:00 mše sv. pouze přes YouTube kanál farnosti (sv. přijímání 10:00 – 11:00)
26. 12. Svátek sv. Štěpána – Rokytnice
08:00 mše sv.
27. 12. Svátek sv. rodiny
08:00 mše sv. (sv. přijímání 10:00 – 11:00)
31. 12. Silvestr – Rokytnice
16:00 - mše sv. na poděkování za uplynulý rok - pouze přes YouTube kanál farnosti
23:55 – 01:00 Adorace s požehnáním do nového roku obci a všem lidem dobré vůle – také na YouTube kanálu farnosti
1. 1. Slavnost Matky Boží Panny Marie - Rokytnice
10:30 – mše sv. - pouze přes YouTube kanál farnosti (sv. přijímání 14:00 – 15:00)
- Prosím o zapsání se na službu hlídání kostela po tři dny 25. 12., 26. 12. a 27. 12. vždy 14:00 – 18:00. Zapisovací arch je pod věží. Jde vždy jen o čtyři hodiny denně, aby kostel mohl být otevřen k modlitbě u jesliček.