Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 29. 08. do 05. 09. 2021 - 35. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
29. 08.
22. neděle v mezidobí 10:30
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
30. 08.
pondělí 22. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
31. 08.
úterý 22. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
01. 09.
středa 22. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Věru Matyášovu, syna Petra, živou a zemřelou rodinu Matyášovu
Čtvrtek
02. 09.
čtvrtek 22. týdne v mezidobí 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Herynkovu a Vejmelkovu, za bratra Jana a duše v očistci
Pátek
03. 09.
památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
Sobota
04. 09.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za rodinu Blažkovu a duše v očistci
Neděle
05. 09.
23. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
  • Čeká nás první týden v měsíci. Ve středu v Chlístově tichá adorace od 17:00 do mše sv. Zpovídání po mši do 19:30.
  • V pátek dopoledne budu navštěvovat nemocné. Odpoledne adorace od 15:00 s možností slavit svátost smíření. Po mši sv. adorace zakončená litaniemi a svátostným požehnáním.
  • V pátek 03. 09. bezprostředně po adoraci budeme pokračovat v přípravě na 1. sv. přijímání.
  • Příští neděli 05. 09. při mši sv. bude žehnání školákům, učitelům, požehnáme také aktovky.
  • Malý festival loutky zve na divadelní představení Divadla Na Cestě 1, které předvede pohádku O Jeníčkovi a Mařence. Hrát se bude v neděli 05. 09. od 09:30 v sále na faře. Plakátek na nástěnce.
  • V sobotu 18. 09. ve 12:00 hodlají uzavřít církevní sňatek Pavel Blažek a Eliška Rajtmajerová. Pokud by někdo věděl o překážce tohoto zamýšleného manželství, ať je sdělí duchovnímu správci. Vyprošujme snoubencům hojnost darů Ducha Svatého pro jejich životní cestu.
  • Svatba Lukáše Hakla a Anny Novákové se posouvá na 09. 10. od 12:30 a uskuteční se zde v kostele v Rokytnici.
  • Pod věží jsou k dispozici "Evangelia na každý den 2022". Hotovost 100,- Kč prosím dejte do košíku. Při platbě na účet uveďte jen a pouze: "dar farnosti".

Zpovídání:
- středa 01. 09. v Chlístově od 18:30 do 19:30
- čtvrtek 02. 09. od 08:00 do 09:00 při adoraci (vždy 30 min. před mší sv.)
- pátek 03. 09. od 15:00 při adoraci