Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 28. 2. do 7. 3. 2021 - 09. týden

neděle 28. 2. 2. NEDĚLE POSTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 1. 3. pondělí 2. postního týdne
Kostel Rokytnice 17:00 Za úspěšné zvládnutí operace a za všechny nemocné naší farnosti
úterý 2. 3. úterý 2. postního týdne
Proglas 18:00 Mše na Proglasu v 18:00
středa 3. 3. středa 2. postního týdne
Kaple Chlístov 16:00 ADORACE 16:00 - 17:00
17:00 Za Miluši Růžičkovu, živou a zemřelou rodinu Růžičkovu a Svobodovu
čtvrtek 4. 3. čtvrtek 2. postního týdne
Kostel Rokytnice 17:00 Za Jana a Milana Dočekalovy, živou a zemřelou rodinu Benáčkovu, Janíkovu a duše v očistci
18:00 ADORACE 18:00 - 20:00
pátek 5. 3. pátek 2. postního týdne
Kostel Rokytnice 17:00 Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
sobota 6. 3. sobota 2. postního týdne
Kostel Rokytnice 07:30 Za rodinu Bartejsovu a Šilhavých
neděle 7. 3. 3. NEDĚLE POSTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- Pána Ježíše v Eucharistii bude možnost přijmout od 10:00 do 11:00. Časy po deseti minutách se velmi osvědčili a mohlo by u nich zůstat. Kdo neměl možnost přijmout Popelec, má šanci ještě toto neděli spolu se sv. přijímáním.
- V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné odpoledne pak adorace od 15:00 s možností slavit svátost smíření
- Na mši nosíme chirurgické roušky nebo respirátry, dodržujeme rozestupy, desinfikujeme si ruce, hromadně nezpíváme a pozdravení pokoje se mezi nečleny rodiny děje vzájemnou úklonou. 
- Je možné se přihlásit na farní tábor, který bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7. Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.

- Svátost smíření v tomto týdnu:
Středa 3. 2. od 15:00 do 16:45 v Chlístově
Čtvrtek 4. 3. od 18:00 do 20:00 při adoraci
Pátek 5. 3. od 15:00 do 16:45 při adoraci 

- Sbírka 28. 2.