Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 30. 04. do 07. 05. 2023 - 18. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
30. 04.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (neděle Dobrého pastýře) 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za živou a zemřelou rodinu Černou
Pondělí
01. 05.
sv. Josefa dělníka 18:00
Chlístov
( volná intence )
Úterý
02. 05.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Středa
03. 05.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů Dnes mše sv. není
Čtvrtek
04. 05.
čtvrtek 4. velikonočního týdne 18:00
Horní Újezd
Za Marii Vechetovou, manžela, děti a jejich rodiny a za duše v očistci
Pátek
05. 05.
pátek 4. velikonočního týdne (1. pátek v měsíci) 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
06. 05.
památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 07:30
Rokytnice
Za rodinu Václavkovu a Zimolovu a duše v očistci
Neděle
07. 05.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Květoslavu a Antonína Dokulilovy a dvoje rodiče
  • Vzhledem k množství akcí v obci dnes večer společenství dospělých nebude. 
  • V pondělí bude mše sv. v Chlístově. Adorace od 17:00.
  • V pátek je první pátek, budu navštěvovat první skupinu nemocných. Od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření. 
  • Rosička zve všechny zpěváčky i nezpěváčky na letní, křesťanské, pěvecké soustředění. Proběhne od 02. 07. - 04. 07. 2023 na faře v Rokytnici. Přihlášky odevzdávejte nejpozději do 18. 06. v kostele  v Rokytnici nebo posílejte mailem na adresy: [email protected]  [email protected]. Další informace na plakátku.
  • V pondělí 08. 05. mše sv. v Chlístově nebude. V týdnu po 14. 05. budou v Chlístově mše sv. v úterý.
  • Příští týden bude možnost si zapsat úmysl od poloviny května do poloviny září. Tento týden prosím přineste lístečky vy, kteří nemáte možnost si zapsat úmysl přes webové stránky.
  • A v neděli 07. 05. jste opět zváni na faru na Farní kavárnu. Všechno dobré a všichni dobří jsou vítáni.