Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 16. 5. do 23. 5. 2021 - 20. týden

neděle 16. 5. 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Kostel Rokytnice 08:00

Za farníky

pondělí 17. 5. pondělí 7. velikonočního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 18. 5. úterý 7. velikonočního týdne
Proglas 18:00

Mše na Proglasu

středa 19. 5. středa 7. velikonočního týdne
Kaple Chlístov 18:00 Za rodiče Habešovy, syna Františka, živou a zemřelou rodinu Matyášovu a Granátovu
čtvrtek 20. 5. památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
Kostel Rokytnice 05:00

SMÍRNÁ ADORACE

18:00

Za odpuštění hříchů, na smír za křivdy z minulosti a za ochotu k odpuštění

19:00

ADORACE

pátek 21. 5. svátek Výročí posvěcení katedrály
Kostel Rokytnice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Růžičkovou a Šamanovou
sobota 22. 5. sobota 7. velikonočního týdne
Kostel Rokytnice 07:30 Na poděkování za 90 let života, za živou a zemřelou rodinu a celý rod
neděle 23. 5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Kostel Rokytnice 10:30

Za živé a zemřelé farníky, fundátory, donátory, dárce a dobrodince farnosti


- Přijímání Pána Ježíše v Eucharistii bude naposledy tuto neděli od 10:00 do 10:30.
- Na mše sv. již není třeba se rezervovat. Dodržujeme ale 2m rozestupy, využíváme všechny volné prostory kostela, máme respirátory nebo chirurgické roušky, desinfikujeme se ruce.
- Ve čtvrtek 20. 5. je výroční den justiční vraždy P. Jana Buly. V 05:00 smírná adorace, večerní mše sv. v 18:00.
- Slavnost Ducha Svatého oslavíme mší sv. před kostelem v 10:30. Prosím o pomoc s lavičkami a chystáním mše sv. cca v 07:15. Po Svatém Duchu skončí podávání sv. přijímání v neděli a vysílání mší sv. ve všední den. V neděli 13. 6. a 27. 6. budou opět nedělní mše sv. v Chlístově.
- Májové pobožnosti vždy po mši sv.
- Jste zváni na Svatodušní večer chval, který proběhne v sobotu před Sv. Duchem od 18:00.
- V neděli 30. 5. v 13:00 uzavře v našem kostele církevní sňatek Dominik Jeleček a Martina Klodová. Kdyby někdo věděl o překážkách tohoto zamýšleného manželství, ať o tom informuje duchovního správce.
- V plánu je první sv. přijímání, které by letos mělo být v neděli 26. 9. při mši sv. v 10:30. Přihlašovací formulář bude během tohoto týdne na stránkách farnosti. Podrobnosti pak budou odeslány rodičům na email.
- Je možné se přihlásit na farní tábor, který se bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7.
 Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.

Zpovídání:
čtvrtek 20. 5. od 19:00 do 20:30 při adoraci (pokud bude zájem i déle)
pátek 21. 5. od 11:00 do 12:00 a po mši sv. od 19:00 do 20:30 (pokud bude zájem i déle)