Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 26. 9. do 3. 10. 2021 - 39. týden

neděle 26. 9. 26. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 10:30 Za farníky a děti které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiny
18:00 Večer chval
pondělí 27. 9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 28. 9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA
Kostel Rokytnice 08:00 Za fundátory a donátory, za dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky
středa 29. 9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Kaple Chlístov 17:00 ADORACE
18:00 Za Miloslava Sodomku, rodiče Sodomkovy a Novákovy
čtvrtek 30. 9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Kostel Rokytnice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Herbrychovu, Nováčkovu, bratra Miroslava Nováčka a duše v očistci
18:30 ADORACE se zpovídáním
pátek 1. 10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Kostel Rokytnice 15:00 ADORACE se zpovídáním
18:00 Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
sobota 2. 10. památka svatých andělů strážných
Kostel Rokytnice 07:30 Za zemřelou Růženku, vážně nemocnou Lenku a za vážně nemocnou osobu
neděle 3. 10. 27. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

 • Dnes od 18:00 Večer chval.
 • V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné. Adorace se zpovídáním od 15:00. Ve středu adorace v Chlístově a zpovídání po mši sv.
 • Na farních stránkách je možnost se přihlásit na hodiny náboženství pro druhý stupeň ZŠ. Hodiny náboženství budou probíhat ve středu odpoledne v Rokytnici na faře. První hodina bude ve středu 06. 10. 2021.
 • V sakristii jsou nové kalendáře. Cena 60,- Kč, sponzorská cena 100,- Kč, finance můžete hodit do košíku, při platbě na účet uveďte "dar farnosti".
 • Pro zájemce je možnost si očesat jablka - zahrada u silnice.
 • V úterý 21. 12. bude předvánoční vysílání Dopoledne s Proglasem tady z Rokytnice - prosba o přibližně deseti minutové vstupy jednotlivých farníků jak prožívají Advent a Vánoce (MM, rodiny, senioři, Rosa, mládež). Zájemci, ať se mi prosím přihlásí.
 • Anketa ohledně času nedělních bohoslužeb: 1) nechat časy tak jak jsou - 104 2) prohození času Rokytnice a Chlístov - 10 3) posunutí času v Rokytnici i v Chlístově - 50
 • Slovo k volbám:
  1) Běžte volit
  2) Přijímejte informace pouze z důvěryhodných a osvědčených zdrojů - ČT, ČRo, ČTK, iRozhlas.cz, Aktualne.cz, Deník N, Forum24, Seznam zprávy, Respekt. V žádném případě nevěřte náhlým odhalením, zatajovaným zprávám, "my jediní jsme na to přišli..." Nepřijímejte informace z emailů nebo na FB, které by vám chtěli sdělit "zaručené" informace, vzbuzují strach nebo kohokoli očerňují. Migranti nám opravdu nehrozí - u nás nikdo totiž bydlet nechce. Sami si ověřujte informace, které k vám přicházejí, alespoň u tří zdrojů.

Zpovídání:
(vždy 30 min. před mší sv.)
- středa 29. 09. 18:30 - 19:30 v Chlístově
- čtvrtek 30. 09. od 18:30 do 20:00 při adoraci