Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 09. 04. do 16. 04. 2023 - 15. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
09. 04.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Zdeňka Berouna, rodiče, žijící rodinu a duše v očistci
Pondělí
10. 04.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 10:30
Chlístov
Za živé a zemřelé obyvatele Chlístova, za dárce a dobrodince a za požehnání pro rodiny
Úterý
11. 04.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Dnes mše sv. není
Středa
12. 04.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM Dnes mše sv. není
Čtvrtek
13. 04.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00
Horní Újezd
Za přijetí do Boží náruče a za rozvázání pout zla
Pátek
14. 04.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Vejmelkovu a duše v očistci
Sobota
15. 04.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 07:30
Rokytnice
Za Marii Václavkovu, živou a zemřelou rodinu
Neděle
16. 04.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ) 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Anežku a Miroslava Hruškovy, dvoje rodiče, sourozence a za Ludmilu a Karla Fialovy

Za Rudolfa Mašteru, dva bratry a dvoje rodiče


  • Po mši sv. jste zváni na snídani. Děkuji za všechno, co jste na včerejší agapé připravili.
  • Děkuji také za krásné společné slavení Velikonočního tridua.
  • Na Velikonoční pondělí bude mše sv. v 10:30 v Chlístově.
  • V pátek opět bude příprava dětí a rodičů na první sv. přijímání a zpověď.
  • Příští sobotu 15. 4.  jste zváni na pouť rodin z Lukova do Přibyslavic. Vychází se z Lukova v 09:00, v 16:30 v Přibyslavicích mše sv.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv. 
- pátek 14. 4. od 17:00 do 17:50 při adoraci
- dle individuální domluvy