Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 01. 11. do 08. 11. 2020 - 45. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
01. 11.
SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 08:00
Rokytnice
Za farníky
Pondělí
02. 11.
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 07:30
Rokytnice
Za všechny zemřelé, za fundátory a donátory farnosti
17:00
Rokytnice
Na úmysl sv. Otce Františka
Úterý
03. 11.
sv. Martina de Porres, řeholníka Dnes mše sv. není
Středa
04. 11.
památka sv. Karla Boromejského, biskupa 15:00
Chlístov
ADORACE + ZPOVĚĎ
17:00
Chlístov
Za rodiče Havelkovy, zetě, živou a zemřelou rodinu
Čtvrtek
05. 11.
Votivní mše za zemřelé 17:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Blažkovu, Sigmundovu a Mytyskovu
Pátek
06. 11.
Votivní mše za zemřelé 17:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti
Sobota
07. 11.
Sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za zemřelé biskupy a kněze brněnské diecéze
Neděle
08. 11.
32. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
- V rámci individuální duchovní služby je možné po shlédnutí mše sv. nebo prožití Domácí bohoslužby přijmout Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00 – 12:00.
- V dušičkovém týdnu bude možnost přijmout Pána Ježíše v Eucharistii (pro získání plnomocných odpustků) vždy po mši sv. Po ranní mši sv. od 09:00 do 11:00 po večerní mši sv. od 18:00 – 20:00.

Termíny dušičkových zpovědí:
Středa 4. 11. 18:00 – 20:00 (přednost budou mít ti, kteří půjdou jen ke sv. přijímání)
Čtvrtek 5. 11. 10:00 – 12:00 + po mši sv. do 20:00 (přednost budou mít ti, kteří půjdou jen ke sv. přijímání)
Pátek 6. 11. 15:00 – 16:25
Svátost smíření lze také slavit po individuální domluvě.

Odpustky pro duše v očistci:
- Odpoledne 1. 11. a 2. 11. celý den, lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě kostela a modlitbě Otče náš a Vyznání víry. Dále se vyžaduje svátost smíření, nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání ten den a modlitba na úmysl Sv. Otce.
- Od 1. 11 do 8. 11. lze získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitova a modlitbě za zemřelé. Dále se vyžaduje svátost smíření, nemít zalíbení ani v lehkém hříchu, svaté přijímání ten den a modlitba na úmysl Sv. Otce.

Pokud nemám tento rok možnost získat plnomocné odpustky v týdnu od 1. 11. do 8. 11. tak:
- lze dušičkové odpustky z 2. 11 získat v kterýkoli jiný den měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.
- lze dušičkové odpustky z 1. 11. – 8. 11. získat v kterýchkoli jiných osm dní měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek

- Ti, kdo nemohou letos do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie za těchto podmínek:
V duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, zříci se jakéhokoli hříchu, vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce jakmile to bude možné, pomodlit se za zemřelé nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.