Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 26. 09. do 03. 10. 2021 - 39. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
26. 09.
26. neděle v mezidobí 10:30
Rokytnice
Za farníky a děti které přistoupí k prvnímu svatému přijímání a za jejich rodiny
18:00
Rokytnice
Večer chval Večer chval 
Pondělí
27. 09.
památka sv. Vincence z Pauly, kněze Dnes mše sv. není
Úterý
28. 09.
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA 08:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, za dárce a dobrodince farnosti a za všechny farníky
Středa
29. 09.
svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 17:00
Chlístov
ADORACE
18:00
Chlístov
Za Miloslava Sodomku, rodiče Sodomkovy a Novákovy
Čtvrtek
30. 09.
památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Herbrychovu, Nováčkovu, bratra Miroslava Nováčka a duše v očistci
18:30
Rokytnice
ADORACE se zpovídáním
Pátek
01. 10.
památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 15:00
Rokytnice
ADORACE se zpovídáním
18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
02. 10.
památka svatých andělů strážných 07:30
Rokytnice
Za zemřelou Růženku, vážně nemocnou Lenku a za vážně nemocnou osobu
Neděle
03. 10.
27. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky
 • Dnes od 18:00 Večer chval.
 • V pátek je první pátek, budu navštěvovat nemocné. Adorace se zpovídáním od 15:00. Ve středu adorace v Chlístově a zpovídání po mši sv.
 • Na farních stránkách je možnost se přihlásit na hodiny náboženství pro druhý stupeň ZŠ. Hodiny náboženství budou probíhat ve středu odpoledne v Rokytnici na faře. První hodina bude ve středu 06. 10. 2021.
 • V sakristii jsou nové kalendáře. Cena 60,- Kč, sponzorská cena 100,- Kč, finance můžete hodit do košíku, při platbě na účet uveďte "dar farnosti".
 • Pro zájemce je možnost si očesat jablka - zahrada u silnice.
 • V úterý 21. 12. bude předvánoční vysílání Dopoledne s Proglasem tady z Rokytnice - prosba o přibližně deseti minutové vstupy jednotlivých farníků jak prožívají Advent a Vánoce (MM, rodiny, senioři, Rosa, mládež). Zájemci, ať se mi prosím přihlásí.
 • Anketa ohledně času nedělních bohoslužeb: 1) nechat časy tak jak jsou - 104 2) prohození času Rokytnice a Chlístov - 10 3) posunutí času v Rokytnici i v Chlístově - 50
 • Slovo k volbám:
  1) Běžte volit
  2) Přijímejte informace pouze z důvěryhodných a osvědčených zdrojů - ČT, ČRo, ČTK, iRozhlas.cz, Aktualne.cz, Deník N, Forum24, Seznam zprávy, Respekt. V žádném případě nevěřte náhlým odhalením, zatajovaným zprávám, "my jediní jsme na to přišli..." Nepřijímejte informace z emailů nebo na FB, které by vám chtěli sdělit "zaručené" informace, vzbuzují strach nebo kohokoli očerňují. Migranti nám opravdu nehrozí - u nás nikdo totiž bydlet nechce. Sami si ověřujte informace, které k vám přicházejí, alespoň u tří zdrojů.

Zpovídání:
(vždy 30 min. před mší sv.)
- středa 29. 09. 18:30 - 19:30 v Chlístově
- čtvrtek 30. 09. od 18:30 do 20:00 při adoraci