Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 27. 6. do 4. 7. 2021 - 26. týden

neděle 27. 6. 13. neděle v mezidobí
Kaple Chlístov 10:30

Za živou a zemřelou rodinu Hobzovu, rodinu Nováčkovu a bratra Miroslava

Kostel Rokytnice 08:00

Za farníky

pondělí 28. 6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
Dnes mše sv. není
úterý 29. 6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze
Dnes mše sv. není
středa 30. 6. středa 13. týdne v mezidobí
Kaple Chlístov 18:00 Za Jaromíra Božejovského, dvoje rodiče a duše v očistci
čtvrtek 1. 7. čtvrtek 13. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Hlouchovu
19:00

ADORACE

pátek 2. 7. pátek 13. týdne v mezidobí (1. pátek v měsíci)
Kostel Rokytnice 18:00 Za živou a zemřelou rodinu Svobodovu a Rybkovu
sobota 3. 7. svátek sv. Tomáše, apoštola
Kaple Chlístov 14:00

Výročí 150 let posvěcení kaple - Na poděkování Bohu s prosbou o ochranu rodin

Kostel Rokytnice 07:30 Za rodinu Kostelníkovu a Bartejsovu
neděle 4. 7. 14. neděle v mezidobí
Kaple Chlístov 10:30

Za Zdeňku Benáčkovu, Milana a Jana Dočekalovy s prosbou o Boží ochranu pro celou rodinu a za duše v očistci

Kostel Rokytnice 08:00

Za farníky


- Po mši sv. bude žehnání dopravních prostředků s požehnáním na prázdniny.
- Ve středu v Chlístově adorace půl hodiny přede mší sv. Zpovídání bude tentokrát až po mši sv.
- Ve středu v Rokytnici od 18:00 Večer Chval.
- V pátek je první pátek, dopoledne budu navštěvovat nemocné. Odpoledne od 15:00 adorace s možností slavit svátost smíření.
- Obec Chlístov spolu s farností srdečně zve na slavnostní mši sv. k 150 výročí kaple sv. C+M v Chlístově a následnému požehnání Božích muk nad Chlístovem. Mše začíná ve 14:00. Plakátek na nástěnce a info. na farních stránkách.
- Slavnost sv. Cyrila a Metoděje bude opět 5. 7. od 10:30 na fotbalovém hřišti v Chlístově.
- Scholička zve na soustředění 7. 7. - 8. 7., přihlásit se mohou i nezpěváci. Dnes je poslední den na odevzdání přihlášek.
- Mezi 13:00 a 14:00 bude postupně otevíráno zapisování intencí na mši sv. Do té doby je možné ještě dodat lísteček, sms, email se zvláštním výročím. Zapisování intencí v tomto týdnu mohou pouze farníci rokytnické farnosti.
- Na dnešek o. biskup Vojtěch vyhlásil mimořádnou sbírku pro postižené oblasti Jižní Moravy. Sbírka na bohoslovce bude příští neděli.
- Na stránkách farnosti je možné přispět rovnou na účet Diecézní Charity Brno. QR kódů k platbě už využili podvodníci. Vždy si prosím dle stránek Charity Brno zkontrolujte číslo účtu a variabilní symbol.

Zpovídání:
- středa 30. 6. Chlístov, po mši sv.

- čtvrtek 1. 7. od 19:00 do 20:00 při adoraci
- pátek 2. 7. od 15:00