Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 01. 10. do 08. 10. 2023 - 40. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
01. 10.
26. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Bohumila Dohnala a manželku, dvoje rodiče, sourozence a jejich děti

Za zemřelé sourozence a jejich rodiny
Pondělí
02. 10.
památka svatých andělů strážných 18:00
Chlístov
Za živou a zemřelou rodinu Škrdlovu, Kopečkovu a přízeň
Úterý
03. 10.
úterý 26. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Středa
04. 10.
památka sv. Františka z Assisi Dnes mše sv. není
Čtvrtek
05. 10.
sv. Faustiny Kowalské, panny 18:00
Horní Újezd
Za zemřelé, na které nikdo nepamatuje

Za kněze z našich farností  
Pátek
06. 10.
sv. Bruna, kněze 15:00
Rokytnice
ADORACE
18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního parnera
Sobota
07. 10.
památka Panny Marie Růžencové 07:30
Rokytnice
Za rod Jeřábků a Pacasů a za duše v očistci
Neděle
08. 10.
27. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii a Bohumila Brabencovy, dvoje rodiče, sourozence a manžele Fialovy

Za Emilii a Leopolda Krištofovy, dcery a jejich rodiny
  • Po mši sv. se nebojte zavítat přímo na faru, čeká nás další farní kavárna.
  • V pondělí 02. 10. v Chlístově od 17:00 zpovídání, adorace bude až po mši sv.
  • V pátek je první pátek, budu navštěvovat první skupinu nemocných. Adorace od 15:00 s možností slavit svátost smíření.
  • Na první sobotu pak budu navštěvovat druhou skupinu nemocných. 
  • Hodiny náboženství pro druhý stupeň začnou 14. 10. v 09:00. Přihlásit se je možné osobně, přes sociální sítě nebo e-mailem.
  • Společenství dospělých bude v neděli 15. 10. v 18:00 na faře.
  • Pro zájemce o "Evangelium na každý den 2024"  je pod věží zapisovací arch. 
  • V sakristii jsou k dispozici kalendáře na rok 2024.