Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 24. 03. do 31. 03. 2024 - 13. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
24. 03.
PALMOVÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za zemřelou Zdeňku Nikrmajerovu z Mikulovic a její rodiče
Za rodiny Venhodovy, Pokorných, Pačinkovu, Širučkovu, Nikrmajerovu a Pavla Hrabánka
Za Olgu Zezulovou z Kladerub a její rodiče
Za rodinu Zezulovu, dvoje rodiče, strýce a za duše v očistci
Pondělí
25. 03.
PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE 18:00
Chlístov
Za Jaroslava Hakla, rodiče, sourozence a duše v očistci
Úterý
26. 03.
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Dnes mše sv. není
Středa
27. 03.
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE 18:00
Výčapy
( volná intence )
Čtvrtek
28. 03.
ZELENÝ ČTVRTEK 18:00
Rokytnice
Za fundátory a donátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny živé a zemřelé farníky farnosti Rokytnice a Újezd
Pátek
29. 03.
VELKÝ PÁTEK - DEN PŘÍSNÉHO POSTU 08:00
Rokytnice
Modlitba breviáře
10:00
Rokytnice
Křížová cesta Rokytnicí
15:00
Rokytnice
Velkopáteční obřady
Sobota
30. 03.
BÍLÁ SOBOTA, VIGILIE SLAVNOSTI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Modlitba breviáře
21:00
Rokytnice
Za donátory a fundátory, dárce a dobrodince farnosti a za všechny živé a zemřelé farníky farnosti Rokytnice a Újezd
Neděle
31. 03.
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farností Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Jana Koukala, dvoje rodiče a duše v očistci
Za Jana a Marii Svobodovy, snachu Miroslavu, vnuky a pravnuky
  • Dnes odpoledne ve 14:00 pobožnost křížové cesty, kterou dnes povedou děti.
  • Po křížové cestě setkání přípravy na 1. sv. přijímání. Během přípravy dětí budou mít rodiče setkání v kanceláři.
  • Dnes od 17:00 Večer chval. Během večera bude příležitost slavit svátost smíření.
  • Postní zpovídání bude v pondělí 25. 03. v 16:30. Přijede otec Jacek.
  • O Pondělí velikonočním bude mše sv. v Chlístově v 08:00.
  • V sobotu od 06. 04. budeme pokračovat v kurzu Katecheze Dobrého pastýře.
  • V sobotu 06. 04. taktéž bude pěší pouť z Lukova do Přibyslavic s krátkou zastávkou v Rokytnici.