Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 29. 01. do 05. 02. 2023 - 05. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
29. 01.
4. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii a Bohumila Dohnalovy, jejich rodiče, sourozence a vnuky
Pondělí
30. 01.
pondělí 4. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Úterý
31. 01.
památka sv. Jana Boska, kněze 18:00
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Vejmelkovu a Kostelníkovu
Středa
01. 02.
středa 4. týdne v mezidobí 18:00
Chlístov
Za Františka Štveráčka, dvoje rodiče, dva bratry, dar víry pro děti a za duše v očistci
Čtvrtek
02. 02.
svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) 18:00
Horní Újezd
Za zemřelou a žijící rodinu Jana Berouna, Jana Mézla a duše v očistci
Pátek
03. 02.
sv. Blažeje, biskupa a mučedníka 18:00
Rokytnice
Za krásná a radostná manželství a rodiny, nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti a za dobrou volbu životního partnera
Sobota
04. 02.
sobotní památka Panny Marie 07:30
Rokytnice
Za živou a zemřelou rodinu Novákovu a za duše v očistci
Neděle
05. 02.
5. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Marii a Ladislava Bazalovy a syna, a za rodinu Burdovu a sourozence
  • V Chlístově ve středu adorace od 17:00. 
  • Na první pátek budu navštěvovat nemocné v Rokytnici, odpoledne adorace od 15h s možností slavit svátost smíření.
  • V neděli 05. 02. nás čeká další Farní kavárna. Jste tedy srdečně zváni.
  • Na čtvrtek 09. 02. připadá adorační den farnosti. Prosím o zápis na adorační službu.
  • V sobotu 11. 2. hodlají v našem kostele uzavřít církevní sňatek Karel Hobza a Lenka Pátková. Pokud by někdo věděl o překážce tohoto zamýšleného manželství, ať to prosím sdělí duchovnímu správci.
  • První svaté přijímání se zpovědí dětí se uskuteční 21. 5. při mši sv. v 10:30 v Rokytnici.
  • Farní tábor proběhne v termínu 16. 7. - 22. 7. Přihlašování se taktéž v brzké době rozjede na stránkách farnosti.

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- v pátek 03. 02. 15:00 - 17:55
- dle individuální domluvy