Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 15. 11. do 22. 11. 2020 - 47. týden

neděle 15. 11. 33. neděle v mezidobí
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 16. 11. nezávazná památka sv. Markéty Skotské
Dnes mše sv. není
úterý 17. 11. památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
Dnes mše sv. není
středa 18. 11. nezávazná památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
Kaple Chlístov 17:00 Za živou a zemřelou rodinu Hobzovu a Nováčkovu
čtvrtek 19. 11. čtvrtek 33. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Poděkování za 35 let společného života s prosbou o Boží požehnání a ochranu pro celou rodinu
pátek 20. 11. pátek 33. týdne v mezidobí
Kostel Rokytnice 17:00 Za Marii Svobodovou, živou a zemřelou rodinu
sobota 21. 11. památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
Kostel Rokytnice 07:30 Za Zdeňka Kašpárka
neděle 22. 11. SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- V rámci individuální duchovní služby je možné po shlédnutí mše sv. nebo prožití Domácí bohoslužby přijmout Pána Ježíše v Eucharistii každou neděli od 10:00 – 12:00.
- Jako předchozí leta bude před slavností Ježíše Krista Krále 40. hodinová adorace. Začíná se v pátek v 06:00 a konec je v sobotu ve 22:00. Prosím zapište se na adorační službu do tabulky pod věží.
- Příležitost ke svátosti smíření bude tento týden ve čtvrtek po mši sv. do 20h a v pátek od 10:00 do 12:00.
- Otec biskup Vojtěch vyhlašuje na středy 11. 11., 18 11., 25. 11. a 2. 12. v brněnské diecézi dobrovolný a citelný půst za ukončení pandemie, je možné se přidat také almužnou na dobrý účel.
- Je možné se spojit v modlitbě růžence za ukončení pandemie, a to každý den ve 20:00.
- Děkuji za všechny finanční dary pro farnost, které ke mně doputovaly.
- Adventní duchovní obnova bude pouze On-line na YouTube kanálu farnosti, a to v termínu: pátek 11. 12. a sobota 12. 12.

Pokud nemám tento rok možnost získat plnomocné odpustky v týdnu od 1. 11. do 8. 11. tak:
- lze dušičkové odpustky z 2. 11 získat v kterýkoli jiný den měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.
- lze dušičkové odpustky z 1. 11. – 8. 11. získat v kterýchkoli jiných osm dní měsíce listopadu po splnění obvyklých podmínek.

- Ti, kdo nemohou letos 1. 11. – 8. 11. do kostela či na hřbitov (nemoc, stáří, karanténa) mohou získat odpustky doma před zobrazením Krista nebo Panny Marie za těchto podmínek:
V duchu se připojit k těm, kdo navštěvují kostel či hřbitov, zříci se jakéhokoli hříchu, vzbudit úmysl přijmout eucharistii, vykonat zpověď a pomodlit se za Svatého Otce, jakmile to bude možné, pomodlit se za zemřelé nebo vykonat skutek milosrdenství spojený s obětováním svých těžkostí Bohu.