Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ROKYTNICE NAD ROKYTNOU, HORNÍ ÚJEZD U TŘEBÍČE
od 16. 10. do 23. 10. 2022 - 42. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Neděle
16. 10.
29. neděle v mezidobí 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za Emilii a Leopolda Krištofovy, dceru a jejich rodiny
Pondělí
17. 10.
památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka Dnes mše sv. není
Úterý
18. 10.
svátek sv. Lukáše, evangelisty Dnes mše sv. není
Středa
19. 10.
sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněží, a druhů, mučedníků Dnes mše sv. není
Čtvrtek
20. 10.
čtvrtek 29. týdne v mezidobí Dnes mše sv. není
Pátek
21. 10.
bl. Karla Rakouského Dnes mše sv. není
Sobota
22. 10.
sv. Jana Pavla II., papeže, nebo sobotní památka Panny Marie Dnes mše sv. není
Neděle
23. 10.
30. neděle v mezidobí - den modliteb za misie - sbírka na MISIE 08:00
Rokytnice
Za všechny farníky farnosti Rokytnice a Újezd
10:30
Horní Újezd
Za rodinu Vejtasovu a Chromou a duše v očistci
  • Příští neděli 23. 10. bude sbírka určena na misie.
  • V neděli 23. 10. od 18:00 jste zváni na další Večer chval.
  • První setkání Farní kavárny po nedělní mši sv. bude v neděli 6. 11. po mši sv.
  • V neděli 6. 11. bude také společenství na faře od 18:00. 
  • Hodiny náboženství pro druhý stupeň budou probíhat druhou a čtvrtou sobotu v měsíci od 09:00 na faře v Rokytnici. První hodina náboženství se uskuteční 12. 11. 2022 v 09:00. Přihlašování přes Google formulář na stránkách.
  • Večerní společenství Modliteb matek, které se schází každé pondělí ve 20.00 hodin nabízí možnost připojit se k tomuto společenství. Bližší informace u Janči Štefánkové.
  • Je možnost si na farní zahradě před školou otrhat jablka. 

Možnost svátosti smíření:
- 30 minut před mší sv.
- dle individuální domluvy