Archiv pořadů bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
od 14. 3. do 21. 3. 2021 - 11. týden

neděle 14. 3. 4. NEDĚLE POSTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky
pondělí 15. 3. pondělí 4. postního týdne
Dnes mše sv. není
úterý 16. 3. úterý 4. postního týdne
Proglas 18:00 Mše na Proglasu v 18:00
středa 17. 3. středa 4. postního týdne
Kaple Chlístov 17:00 Za Petra Bobka, živou a zemřelou rodinu
čtvrtek 18. 3. čtvrtek 4. postního týdne
Kostel Rokytnice 17:00 Za Karla Svobodu, živou a zemřelou rodinu
18:00 ADORACE 18:00 - 20:00
pátek 19. 3. SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE
Kostel Rokytnice 17:00 Za tatínky
sobota 20. 3. sobota 4. postního týdne
Kostel Rokytnice 07:30 Za Anežku Stoklasovu a Helenu Roupcovu, duše v očistci a požehnání pro celou rodinu
neděle 21. 3. 5. NEDĚLE POSTNÍ
Kostel Rokytnice 08:00 Za farníky

- Pána Ježíše v Eucharistii bude možnost přijmout od 10:00 do 11:00. Počítejme s časy po deseti minutách :-)
- Na mši nosíme chirurgické roušky nebo respirátory, dodržujeme rozestupy - prosím o důslednější rozmístění se po kostele (rodina sedí spolu, ostatní, kde je nejvíc volného místa), desinfikujeme si ruce, hromadně nezpíváme a pozdravení pokoje se mezi nečleny rodiny děje vzájemnou úklonou. Buďme opatrní a ohleduplní k ostatním. Pokud cítíte, že vám není úplně dobře zůstaňte, prosím, doma.
- Od pátku 19. 3. 06:00 do soboty 20. 3. 22:00 proběhne opět 40-ti hodinová adorace. Prosím zapište se do archu pod věží. 
- Je možné se přihlásit na farní tábor, který bude konat, dá-li Pán, od neděle 25. 7. do soboty 31. 7. Informace s možností přihlášení jsou na webu farnosti v hlavním menu. Plakátek na nástěnce.
- Čeká nás změna času ze soboty 27. 3. na neděli 28. 3. z 2h na 3h. S tím se změní i čas večerních bohoslužeb z 17h na 18h.

- Svátost smíření v následujícím období:
Čtvrtek 18. 3. od 18:00 do 20:00 při adoraci
Pátek 19. 3. od 10:00 do 12:00, od 19:00 do 21:00 při adoraci
Pátek 26. 3. od 10:00 do 12:00
Úterý 30. 3. od 20:00 do 22:00
Středa 31. 3. Chlístov od 18:00 do 20:00